Etsivän vanhustyön verkostokeskus .

Yhteistyötä ihmisyyden ytimessä.

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme ja kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja, sekä autamme pistämään kokemukset jakoon.

Tavoitteena on tuoda yhteen kaikki etsivää vanhustyötä tekevät ihmiset ja organisaatiot. Haluamme olla innostava vertaiskehittämisen yhteisö, jossa etsivää työtä viedään eteenpäin yhteisvoimin.

Tuemme etsivän vanhustyön tekijöitä työssään: tavoittamaan avun tarpeessa olevia ikääntyneitä, tunnistamaan ja vastaamaan oikea-aikaisesti & osaavasti heidän tuen ja avuntarpeeseensa.

Jos teet tai olet kiinnostunut etsivästä vanhustyöstä, lähetäthän yhteystietosi! Pidämme sinut kartalla etsivästä vanhustyöstä ja kutsumme mukaan yhteisen tekemisen äärelle verkossa, somessa ja livenä.

Mitä Etsivän vanhustyön verkostokeskus tekee?

  • Kokoaa yhteen ja välittää etsivään vanhustyöhön liittyvää tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä
  • Rakentaa ja koordinoi verkostoja sekä yhteistyötä järjestöjen, asiantuntijoiden ja kehittäjien välillä
  • Luo alustan tiedon, kokemuksen ja vertaistuen jakamiselle verkossa
  • Yhteiskehittää, arvioi ja levittää etsivän vanhustyön hyviä käytäntöjä
  • Toteuttaa työpajoja, teemakoulutuksia, seminaareja ja opintomatkoja
  • Auttaa järjestöjä ja ammattilaisia hankesuunnittelussa, hyvien käytäntöjen käyttöönotossa ja levittämisessä
  • Edistää tietoisuutta etsivästä vanhustyöstä
  • Nostaa esille etsivän vanhustyön arvon, merkityksen ja vaikuttavuuden
  • Madaltaa varhaisen välittämisen ja huoli-ilmoittamisen yhteisöllistä kynnystä
  • Vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tiedottamisen keinoin

Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus toimii Mielellään-verkostossa, jossa Eläkeliitto, Eläkkeensaajien keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Vanhus -ja- lähimmäispalvelun liitto Valli ry nostavat esille ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeyden.  

Valli ry:n jäsenyhdistyksistä mukana ovat jo Mereo/ Helsinki, Kotipirtti ry/ Tampere ja Rateva ry/ Miehikkälä. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla.