Materiaalit .

KOULUTUSMATERIAALIT:

Yhteiskunnallinen markkinointi ja vaikuttavuus 9.11.2018

Arviointi ja vaikuttavuus 24.8.2018

TIETOPANKIT:

Etsivän työn kirjallisuus -lista

Seniori-infot

Auttavat puhelimet

JULKAISUT:

Tietoa, työvälineitä ja toimintamalleja ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville. 

Toteutettu yhteistyössä Mielellään -verkoston kanssa, jossa Valli ry on mukana.

Amurin Teon Tupa ry:n Iltatupa-hankkeen loppujulkaisu "Yksin ei tarvitse olla!"

Amurin Teon Tupa ry on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n jäsenjärjestö ja Iltatupa-hanke kuuluu Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen verkostoon.

TAPAHTUMAMATERIAALIT:

Välittämisen päivän 2018 materiaalit:

Infoarkki 1 huoli-ilmoittamisesta

Infoarkki 2 huoli-ilmoittamisesta

Facebook-jakokuva 1 huoli-ilmoittamisesta

Facebook-jakokuva 2 huoli-ilmoittamisesta

Twitter-jakokuva 1 huoli-ilmoittamisesta

Twitter-jakokuva 2 huoli-ilmoittamisesta