Etsivän vanhustyön koulutuksen 24.8.2018 materiaalit

Etsivän vanhustyön verkostokeskus järjesti koulutuksen aiheista arviointi ja vaikuttavuus 24.8.2018. Koulutuksen luennoijina olivat Kuntoutussäätiön tutkija ja arvioitsija Tuuli Shinyella sekä Suomen Arviointiyhdistys ry SAYFES:in puheenjohtaja Petri Uusikylä. 

Tuuli Shinyella kertoi ARTSI-työkaluista, joita voi käyttää apuna arvioinnissa. ARTSI-oppaaseen voi tutustua tarkemmin täällä ja ARTSI-työkaluihin ja lomakepohjiin täällä

Petri Uusikylän esityksen vaikuttavuuden osoittamisesta taas voi katsoa täältä

Lisäksi Petri Uusikylä kertoi SAYFES ry:n järjestämästä metodityöpajasta nimeltä ”Systeemiset arviointiasetelmat kompleksisissa ympäristöissä”, jonka voi katsoa jälkikäteen striimauslinkistä.