Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koulutukset 2023

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koulutukset jatkuvat vuonna 2023. Koulutuksia on kuusi ja edelleen pidämme koulutukset Teamsilla. Päivät kannattaa jo merkitä kalenteriin ja syksyn koulutuksen aiheet täsmentyvät vielä.

1.6. klo 13–15 Toipumisorientaatio. Esa Nordling, vieraileva tutkija/THL. Toipumisorientaatio auttamistyössä on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ilmoittautuminen tästä linkistä

14.9. klo 13–15 Palveluohjaus / Sauli Suominen, Valtiotieteiden lisensiaatti, perheterapeutti, työnohjaaja / Suomen palveluohjausyhdistys ry. Palveluohjauksella tarkoitetaan paneutuvaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on hyvän arjen ja elämänhallinnan vahvistaminen. Työ rakentuu asiakkaan ilmaisemien henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden varaan. Palvelujärjestelmä aktivoidaan tukemaan näitä tavoitteita. Työssä ei pyritä asiakkaan muuttamiseen vaan siinä vaikutetaan asiakkaan elämää säätäviin rakenteisiin. (Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry) Ilmoittautuminen tästä linkistä.

12.10. klo 13–15 Traumainformoitu työote ja traumatietoisuus / Aster Hedman. Traumainformoitu orientaatio ja traumatietoisuus auttamistyössä on ymmärrystä ja tietoisuutta emotionaalisen trauman vaikutuksesta yksilön kykyyn olla oman elämänsä aktiivinen toimija. Trauman vaikutukset estävät ihmistä tekemään omaa elämäänsä koskevia hyviä, positiivisia ratkaisuja. Näkemällä yksilöiden vahingollisen käyttäytymisen eli oireilun taakse ja ymmärtämällä taustalla vaikuttavat syyt – psyykkisen trauman aiheuttamat jopa neurobiologiset muutokset – voidaan toteuttaa vaikuttavampaa ja tehokkaampaa auttamistyötä ja toipua ennen kaikkea itse. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Lisätietoja tiina.lauhde[at]valli.fi