Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa aloitti uusi asiantuntija

Tiina Lauhde aloitti huhtikuun alussa Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen suunnittelijana ja erityisasiantuntija Päivi Tiittulan työparina. Tiina on sairaanhoitaja ja geronomi ja on suorittanut johtamisen ja kehittämisen yamk-tutkinnon. Työkokemusta on sekä vanhusten että vammaisten palveluista ja suurin osa työurasta koostuu erilaisista johtamis- ja kehittämistehtävistä. Tiina on työskennellyt lähiesihenkilönä sekä päällikön tehtävissä. Tiina on työskennellyt myös etsivässä vanhustyössä Seniori-Vamos -hankkeessa sekä Vantaan kaupungilla MEK/Kiinnekohtia -hankkeen parissa. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on myös innostavaa ja sen merkitys mm. etsivän vanhustyön rinnalla on merkittävä. Erilaisten vanhusten kotona asumista tulevien palveluiden kehittäminen on ollut aina tärkeässä roolissa Tiinan työtehtävissä. Yhteiskehittäminen ja rohkeat kokeilut innostavat.

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa Tiinan työnä on mm. vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä etsivän vanhustyön koulutukset. Tiinaan voi olla myös yhteydessä, jos haluaa reflektoida ja pallotella ajatuksia ja tuntemuksia etsivästä vanhustyöstä.

Tiinan yhteystiedot: tiina.lauhde[at]valli.fi / p. +358 50 572 7087