Haasta vanhustyön ammattilainen jalkautumaan sinne, missä vanhukset liikkuvat

Liikkuvan resurssikeskuksen ja VALLI ry:n valtakunnallinen haaste käynnistyy! Kampanjan suojelijana on vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Pyydetään yhdessä vanhustyön ammattilaiset valtakunnalliseen kampanjaan mukaan, jossa jalkaudutaan yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä turuille ja toreille – sinne, missä vanhukset liikkuvat. Huomioidaan kaikki seniorit, heidätkin jotka eivät saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin. 

Nyt on aika kutsua kaikki ammattilaiset mukaan!

Liikkuvan resurssikeskuksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n valtakunnallinen kampanja 25.9.–1.10.2023.

VALLI ry:n ja Liikkuvan resurssikeskuksen haasteen tavoitteena on:

  • kehittää matalan kynnyksen oikea-aikaista palveluohjausta sekä edistää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä
  • lisätä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta ja toimijuutta
  • tuoda palvelut lähelle ikäihmistä
  • mahdollistaa palvelut kaikille
  • luoda hyvää mieltä ja iloa sinne, minne kuljetaan.

Kyse on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisesta haasteesta. Kampanjan suojelijana on vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. Kampanjaviikko on osa VALLI ry:n välittämisen vuotta. Haastamme vanhustyön ammattilaisia kehittämään oman alueensa matalan kynnyksen palveluohjausta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Liikkuvassa resurssikeskuksessa on kehitetty järjestöjen ja julkisen puolen työparityöskentelyllä mallia matalan kynnyksen palveluohjaukselle. Yksi tavoitteista on kohdata senioreita, jotka eivät eri syistä saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin.

Matalan kynnyksen palveluohjauksen kehittäminen on erityisen tärkeää ikäihmisten kannalta, jotta palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä tiedon saaminen olisivat heille mahdollisimman helppoa ja oikea-aikaista. Ei ole itsestään selvää, että kaikki ikäihmiset olisivat samassa asemassa tässä suhteessa. Haastamme vanhustyön ammattilaisia kokeilemaan Varsinais-Suomen alueella hyväksi koettua järjestöjen ja julkisen puolen yhteistyönä toteutettua jalkautuvaa työtä. Liikkuvalla ja mukautuvalla toimintatavalla on pystytty tarjoamaan entistä saavutettavampaa ja monipuolisempaa palveluohjausta.

Toivomme senioreiden tapaavan haasteviikolla vanhustyön toimijoita turuilla ja toreilla!

***

Näin haastat vanhustyön ammattilaisen mukaan kampanjaan:

1. Mieti, kenet haluaisit haastaa. Lähetämme valitsemallesi vanhustyön ammattilaiselle tiedon kampanjasta joko sähköpostitse tai postikortilla.

2. Haasta ammattilainen osoitteessa: https://www.kotikunnas.fi/haastekampanja. Kaikkiin kohtiin ei tarvitse vastata, tarvittaessa koitamme selvittää mahdollisen puuttuvan tiedon itse. 

3. Kiva kun Sinäkin näet tärkeänä kampanjamme!

Tarkat toimintaohjeet haastettu ammattilainen löytää osoitteesta www.valli.fi/haaste2023

***

Lisätietoa haastekampanjasta:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ltä info@valli.fi tai p. 050 408 5088

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:stä menovinkit@kotikunnas.fi tai p. 044 082 0213

Lisätietoa kampanjan toimijoista:

https://www.valli.fi/
https://www.kotikunnas.fi/hankkeet/liikkuva-resurssikeskus
www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus