Haaste eri-ikäisten digitaitojen edistämiseksi

Mielipidekirjoitus 3.3.2020

Viime viikkoina on käyty keskustelua kansalaisten digitaidoista (HS Mielipide). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI, kuten monet muut järjestöt, on toiminut ikääntyvien ja vanhojen ihmisten digitaitojen edistämiseksi. Myös esimerkiksi pankit ovat tarjonneet ohjausta asiakkailleen, jopa omaa asiakaskuntaa laajemmin.

Maailma on sähköistynyt ja vauhti ei jatkossakaan näytä hidastumisen merkkejä. Muutos tuo paljon mahdollisuuksia, mutta vauhdin myötä on pidettävä mukana myös ne, jotka eivät omaa riittäviä valmiuksia.

Suuri osa vanhoista ihmisistä on aktiivisia ja voi hyvin. Tästä huolimatta kaikilla ei välttämättä ole taitoja tai varaa laitteisiin, joilla hoitaa itsenäisesti omia asioitaan sähköisiä palveluita käyttäen. Itsemääräämisoikeuden näkökulmasta on tässä haastetta kerrakseen. Hyvään ja arvostavaan vanhuuteen kuuluu se, että vanhus saa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti tai tuetusti niin kauan kuin se on mahdollista. Muistisairauksien lisääntymisen myötä tarvitaan järjestelmällistä tukea myös muistisairaiden asioiden hoidossa. Kaikilla ei ole vastuullisia ja sitoutuneita omaisia riittävän lähellä apuna.

Itsemääräämisoikeuden on oltava peruslähtökohta, kun asiointikanavia uudistetaan. Entisiä menetelmiä ei saa poistaa ennen, kun on varmistettu, että korvaavat asiointikanavat sopivat käyttäjille. Vanhuus tuo mukanaan, ilman sairauksiakin, liikkeiden hidastumista ja koordinaatiokyvyn vaikeutumista. Myös näkökyky saattaa heiketä, ja tämä vaikeuttaa sähköisten laitteiden käyttöä. Mobiilisovellusten osalta haasteena on käsien vapina, joka saattaa estää oikean näppäimen täppäämisen. Asiointikanavien pitäisi voittaa tällaiset esteet. Euroopan Unionin Saavutettavuusdirektiivi koskee vain julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Mukaan kuuluvat näin kunnat, koulut ja virastot. Mutta tämä ei riitä.

Haastammekin nyt kaikki kaupalliset toimijat ja pankkiryhmittymät tarjoamaan kansalaisille, kaikenikäisille, digitaitoja kehittäviä tilaisuuksia. Tämä olisi hyvä kohde yritysten yhteiskuntavastuulliselle toiminnalle, eikä kukaan laskuttaisi tästä järjestämästään toiminnasta osallistujia. Tradeka tuki vuosina 2018-2019 VALLIn ”Digiagentit”-toimintaa. Se rakensi paikallistasolle ryhmiä, jossa vapaaehtoiset DigiAgentit vertaisina ohjasivat ja tukivat muita. Toiminta on jatkunut pienimuotoisena hankkeen jälkeenkin. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, yhdessä saadaan enemmän aikaan!

Vappu Taipale, VALLI ry Ikäteknologiakeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja
Virpi Dufva, VALLI ry:n toiminnanjohtaja