Välittämisen haaste

Hei Sinä vanhustyön ammattilainen,

hienoa, sinut on haastettu mukaan jalkautumaan ikääntyvien arkisiin ympäristöihin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan valtakunnalliseen kampanjaan!

Valtakunnallisen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Kyse on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen LIIKKUVAN RESURSSIKESKUKSEN valtakunnallisesta kampanjasta. Jalkaudutaan yhdessä pois toimistoista eri puolilla Suomea 25.9.–1.10.2023 välisenä aikana.

Liikkuvassa resurssikeskuksessa on kehitetty järjestöjen ja julkisen puolen työparityöskentelyllä mallia matalan kynnyksen liikkuvalle ja mukautuvalle palveluohjaukselle. Erityisesti pyritään tarjoamaan tietoa senioreille, jotka eivät syystä tai toisesta saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin. Haastekampanjan avulla haluamme herättää alan toimijoita pohtimaan ja kehittämään palveluitaan niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin sosioekonomisestikin entistä saavutettavammaksi. Matalan kynnyksen palveluohjauksen kehittäminen on erityisen tärkeää ikäihmisten kannalta – tiedon saannin ja palveluiden oikea-aikainen saatavuus ja saavutettavuus ovat erittäin tärkeitä asioita.

Tervetuloa mukaan valtakunnalliseen kampanjaan – haasteeseen osallistuminen on helppoa! Kampanjan suojelijana toimii vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Toimintaohjeet - haastekampanja 25.9.-1.10.2023

1. Kerro kampanjasta kollegoillesi ja esimiehellesi sekä yhteistyökumppaneillesi.

2. Kutsu mukaasi esimerkiksi ikäihmisten parissa toimivan yhdistyksen tai julkisen puolen edustaja, riippuen mitä tahoa itse edustat. Tarkoitus on, että ikäihmisillä olisi mahdollisuus saada tietoa sekä julkisen että kolmannen sektorin palveluista samalla kertaa, yhdestä pisteestä.

Vinkkejä:

  • Vaikka joidenkin toimijoiden palvelutilat sijaitsevat maakuntien keskuksissa, silti heidän toimialueenaan saattaa olla koko maakunta.
  • Julkiselta tai järjestöpuolelta voi pyytää mukaan niin sote-, liikunta-, kulttuuripuolen tai seurakuntien ammattilaisia. Myös vapaaehtoisilla on arvokasta tietoa jaettavanaan.
  • Voitte halutessanne jalkautua jonkun teeman mukaan, esim. yksinäisyyden lieventäminen, tekemisen vinkit, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointi, kulttuurimahdollisuudet, kuuloasiat, muistiin liittyvät asiat, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet jne.
  • Joskus palveluohjaukselle voi kokeilla ns. sisäänheittäjiä. Olemme todenneet, että välillä esim. muusikko, joku tekeminen tai eläimet, madaltavat kynnystä tulla paikalle.

3. Jalkautukaa ihmisten ilmoille 25.9.–1.10.2023 välisenä aikana, pois toimistosta. Tempauspäivän voitte valita itse. Pystyttäkää pop up -tyylinen infopiste sinne missä seniorit muutenkin liikkuvat, esim. kauppakeskuksen käytävälle tai kadunkulmaan. Vain mielikuvitus on rajana, mutta muistakaa pyytää infopisteen pystytykselle lupa kauppiaalta, alueen omistajalta tms.

4. Jakakaa tietoa hyvinvointialueenne / kuntanne ikäihmisille suunnatuista palveluista ja tekemisen vinkeistä. Ajatuksena on, että ikäihmisellä on mahdollisuus saada kattavasti tietoa niin julkisista kuin eri järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

5. Ota kuva tapahtumasta ja lähetä se osoitteeseen menovinkit@kotikunnas.fi. Huomioi kuvausluvat itse! Kuvia julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Arvomme kuvan lähettäneiden kesken kolme palkintoa.

Valtakunnallisen haasteen tavoitteena:

  • Kehittää matalan kynnyksen oikea-aikaista palveluohjausta sekä edistää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä
  • Lisätä ikäihmisten osallisuutta ja toimijuutta
  • Tuoda palvelut lähelle ikäihmistä
  • Mahdollistaa palvelut kaikille
  • Luoda hyvää mieltä ja iloa sinne, minne kuljetaan

Tule mukaan!

Tule mukaamme kehittämään oman alueesi matalan kynnyksen palveluohjausta! Toivomme senioreiden tapaavan haasteviikolla ympäri Suomea vanhustyön toimijoita turuilla ja toreilla.

Lisätietoa haastekampanjasta:

Lisätietoa meistä:

TOP