Hanna-Leena Ojalainen on VALLIn uusi puheenjohtaja

Porin Ruskatalojen palveluyhdistyksen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n puheenjohtajaksi.

Hanna-Leena Ojalainen

Hän on ollut jäsenenä 9 vuotta VALLIn liittotoimikunnassa ja toiminut viimeiset kolme vuotta liiton varapuheenjohtajana. 

Hanna-Leena Ojalainen on tehnyt työtä vanhusten parissa liki 30 vuotta, alkuun hoivatyössä ja siitä aina porilaisen palvelutalon toiminnanjohtajaksi asti. 
– Olen nähnyt kilpailun ja kilpailutuksen tulemisen osaksi vanhustyön arkea, työssä tapahtuvan muutoksen ja resurssien rajallisuuden, mutta kuitenkin; vanhojen ihmisten perustarpeet ovat edelleen samanlaisia kuin ne olivat viime vuosituhannellakin. Turva, apu ja sosiaalinen kontakti ovat edelleen keskiössä ja kaikkeen vanhusten kanssa tehtävään työhön pitää lähteä vanhuksen ääntä kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen, Hanna-Leena Ojalainen sanoo. 

VALLI ry:n hallitustyössä Hanna-Leena Ojalainen näkee tärkeimpänä saada järjestöjen roolia turvattua tulevaisuudessa. Järjestöt tekevät vanhustyötä arvopohjalta, joka lähtee asiakkaan tarpeesta ja itsemääräämisoikeudesta. Voittoa tavoittelematon työ kulkee aidosti vanhan ihmisen rinnalla, häntä kuunnellen ja hänen tahtoaan kunnioittaen. On vaikea saada näkyväksi kaikkea sitä arvokasta työtä, jota järjestötoimijat joka päivä tekevät, kun tulokset mitataan rahassa. 
– Järjestöjen tulee kyetä uudistumaan ja löytämään konkreettiset tavat todentaa olemassaolonsa tärkeys ja välttämättömyys.  Meidän suomalaisten vanhustyön järjestöjen tärkeys ja tekemä työ on huomioitu kansainvälisestikin, nyt on aika saada arvostusta myös kotimaassa. Järjestöjen väliselle yhteistyölle on nyt paikkansa ja tässä VALLI ry:llä on keskeinen rooli vanhustyön kattojärjestönä, sanoo Hanna-Leena Ojalainen.

– Tämän ajan vanhustyön moninaisten haasteiden, ja myös mahdollisuuksien, näkökulmasta näen erittäin hyvänä, että uudella puheenjohtajallamme on vankka osaaminen vanhustyöstä, myös 
laajemmin järjestöjen ja VALLInkin toiminnasta, sanoo VALLIn toiminnanjohtaja Virpi Dufva. 

Lisätietoja: 
VALLI ry  Toiminnanjohtaja  Virpi Dufva  virpi.dufva@valli.fi Puh. 050 365 4664 
VALLI ry Hallituksen puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen hanna-leena.ojalainen@ruskatalot.fi                                                                                                                                          Puh. 044 5144151