HelpAge EU-verkoston Dublinin tapaamisessa käsiteltiin terveyttä ja ikääntymistä

Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufva osallistui Vallin edustajana HelpAge Internationalin järjestämään työkokoukseen Irlannin Dublinissa tammikuun puolivälissä. Kokouksen teemana käsiteltiin ikääntymistä ja terveyttä (#HealthandAging). Syvemmin aiheisiin päästiin työpajoissa, joissa keskusteltiin mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta ja maahanmuutto-kysymyksistä. Puheissa nousi vahvasti esiin kestävän kehityksen tavoitteet.

Valli hyväksyttiin vuoden 2014 lopulla HelpAge Internationalin jäseneksi. Tämän myötä olemme päässeet vaikuttamaan ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asioiden edistämiseen myös EU tasolla. HelpAgen EU-verkosto on työskennellyt jo useamman vuoden pitäen tiiviitä, etukäteen yhdessä suunniteltuja työkokouksia. Nyt pidetyn Dublinin työkokouksen pääteemana oli Terveys ja ikääntyminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta keskustelimme myös. Teimme mm. harjoituksen, jossa pyykkinarun toisessa päässä oli ”terveyspalvelu” ja toisessa ”sosiaalipalvelu”. Tämän jälkeen ripustimme narulle lappusia, joihin oli kirjoitettu yksittäisten palvelujen nimiä (toimintaterapia, lääkkeiden saaminen, puhtaus, ravinto, jalkahoito, ym). Hieman yllättävälläkin tavalla menetelmä konkretisoi meille sen, että harva palvelu tai palveluprosessi, erityisesti vanhuksilla, on puhtaasti terveyspalvelua tai sosiaalipalvelua.

Työpajatyöskentelyssä koko sosiaali- ja terveysala.

Keskusteluissa sivusimme myös maahanmuuttokysymyksiä. Vanhat ihmiset harvemmin kykenevät lähtemään pois kotimaastaan, vaikka tilanne niin vaatisikin. Meidän kehittyneiden maiden on jatkossakin kannettava vastuuta ja tuettava myös vanhuksia heidän kotimaissaan. Mm. Iso-Britannian HelpAge on tehnyt upeaa työtä Tansaniassa. Yksi HelpAge Internationalin strategian 2020 päätavoitteista on turvallinen ympäristö ilman väkivaltaa kaikille vanhuksille.

Kate Wedgwood HelpAge Internationalin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja.

Keskusteluissa tuotiin esiin YK:n jäsenmaiden syyskuussa 2015 huippukokouksessa sopimat kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoitteet  (Sustainabled Development Goals) ovat haastavia, mutta vievät myös vanhusten osalta asioita parempaan suuntaan. Emme saa unohtaa mitään näistä tavoitteista/ osa-alueista. Tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Nämä tavoitteet sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita ja ne astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Ruotsalaisen PRO Global-järjestön edustajat kertoivat esimerkin, jota voi suositella muillekin. Ryhmä vanhuksia luki jokaisesta maanosasta yhden kirjan, joka koski, tai jossa käsiteltiin vanhusten elämää. Kirjat oli valinnut muutama ryhmäläinen. Kirjoista keskusteltiin ryhmässä useammalla tapaamiskerralla ja kirjoista valittiin kustakin yksi kappale, jotka laajemmassa vanhuksille suunnatussa seminaarissa eräs näyttelijä luki ääneen. Näin saatiin enemmän näkyväksi, kuinka erilaista ja kuitenkin samanlaista on vanhusten elämä eri puolilla maailmaa. Suuri osa maailman vanhuksista on elänyt ilman lukutaitoa.

Minulle tuli mieleen Käpyrinne ry:n Vantterat-ryhmän viime vuonna valmistelema ”On iltasadun aika”- opas. Vantterat teemoittivat lukutapaamiset toisin, mutta myös erittäin toimivalla tavalla. Lukeminen on ollutkin Vallin jäsenjärjestöissä ja Suomessa jo pidemmän aikaa suosittu toimintamuoto vanhusten kanssa työskenteleville vapaaehtoisille.  Maailman ääneen lukemisen päivä on 24.2. ja Selkokeskus on juuri aloittanut lukukampanjan, josta Vallin puheenjohtaja Vappu Taipaleen blogissa Kaikki lukemaan ääneen selkokirja! on tarkemmin tietoa.

HelpAgen EU:n verkoston koordinaattori/neuvonantaja Ellen Graham työskentelee Brysselissä ja hän on myös meidän linkki EU- tasolla vanhuksia koskevien ohjelmien ymv. valmisteluissa. Teemoina ovat mm. kehitysyhteistyö, ihmisoikeudet ja humanitäärinen apu.

HelpAge International toimii yli 70 maassa ja Valli on sen ainoa suomalainen jäsenjärjestö.

Helsingissä 29.1.2016
Virpi Dufva, Valli ry:n toiminnanjohtaja