Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja – Elämänote-ohjelma kokoajana ja jakelijana

Elämänote-ohjelman viimeinen vuosi on käynnistymässä. Näin korona-aikana on haasteellisessa asemassa elävien iäkkäiden tilanne vaikeutunut entisestään ja siihen liittyen on Elämänote-ohjelman 20 hankkeessa ja hankkeiden verkostoissa tehty monipuolista kehittämistyötä. Hankkeiden työn merkitys on vain korostunut.

Ohjelmatasolla toiminta koostuu ensi vuonna mm. verkostopäivistä, jatkuvasta monitasoisesta verkostoitumisesta, juurruttamistyöstä sekä työskentelystä arvioinnin ja vaikuttamistyön parissa. Koordinaatiohanke keskittyy omassa työssään hankkeiden tukemiseen sekä eri puolilla tehdyn työn eli hyvien käytäntöjen ja toimintamallien keräämiseen, kokoamiseen ja levittämiseen.

Koordinaatiohankkeen taustajärjestöt, VALLI ja Ikäinstituutti ovat tärkeitä vaikuttamisväyliä ohjelmasta nousevien asioiden esille nostamisessa. Ohjelmakauden aikana tehdään myös laaja laadullinen tutkimus, jonka toinen raporttiosuus julkaistaan ensi vuonna. Ensimmäinen osa on jo luettavissa täällä: https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/

Heli Väisänen
Suunnittelija VALLI ry