Iäkkäiden ääni kuuluviin kuntavaaleissa

Kevään 2021 kuntavaalit siirtyivät huhtikuulta kesäkuulle. Toivottavasti tällöin mahdollisimman moni iäkäskin pääsee turvallisesti vaaliuurnille. Vaihtoehtoja on onneksi monia. Virallinen vaalipäivä on sunnuntai 13.6., mutta äänestää voi myös ennakkoon. Vaalien toimittamisen uuden aikataulun mukaan ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021. Aikataulut löytyvät täältä: Kuntavaalien aikataulu

Tärkeä vaihtoehto äänestämiseen on kotiäänestys. Se on tarkoitettu henkilölle, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan. Kotiäänestykseen liittyvä aikaraja on tiistai 1.6. klo 16, johon mennessä tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse oman kunnan keskusvaalilautakuntaan, mikäli haluaa äänestää kotonaan. Kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot löytyvät täältä: Keskusvaalilautakuntien yhteystiedot

Huomionarvoista on se, että kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kotona äänestämisestä löytyy tietoja täältä: Äänestäminen kotona

Ennakkoäänestyspaikkoja on myös sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot).

Moni meistä miettii, onko äänestäminen turvallista. Turvallisuuden eteen on tehty ja tehdään paljon valmisteluja ja ohjeistuksia. Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana on koottu tänne: Turvallinen äänestäminen koronapandemian aikana

Kuntavaalien äänestystulos vahvistetaan 16.6. ja uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021.

Lisätietoja:
Heli Väisänen
puh. 050 470 5163
heli.vaisanen[at]valli.fi