Iäkkäiden elämänlaatua parantava verkostomalli voitti Hyvä käytäntö 2021 -kilpailun

Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli on saanut Hyvä käytäntö 2021-palkinnon. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia myönsi palkinnon jo 14. kertaa. Palkittu verkostomalli edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen kehittämistä ja levittämistä. Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö- toimintamallia kiitettiin yhteistyön lisäksi innovatiivisuudesta, vaikuttavuudesta sekä levitettävyydestä.  

Palkittua toimintamallia ovat olleet kehittämässä VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen lisäksi helsinkiläiset etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt Mereo, Omakotisäätiö, Käpyrinne ry, Diakonissalaitos ja Helsingin kaupungin Seniori-info. Verkostoyhteistyömalli on käytössä Helsingissä. Yhteistyöverkosto tavoittaa avun tarpeessa oleva ikäihmiset asiakaslähtöisesti. Iäkkäät saavat tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti. Yhteisverkoston toiminnasta hyötyvät erityisesti ne iäkkäät, jotka tarvitsevat tukea ja kannusta. Seniori-infossa sosiaalialan ammattilainen arvioi iäkkään sosiaalisen tuen tarvetta, ja apu iäkkäälle löytyy verkoston toimijoiden ja omien verkostojen tarjoamien palveluiden kautta.  Yhteinen työskentelyalusta sujuvoittaa prosessia. 

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -mallin kehittäminen on ollut pitkäjänteistä. Vuonna 2017 käynnistyneen VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on ollut monitoimijaisen verkostoyhteistyön kehittäminen avuntarpeessa olevien iäkkäiden tavoittamiseksi. Tästä syystä Etsivän vanhustyön verkostokeskus käynnisti monitoimijaisen alueellisen verkostoyhteistyön Kamppi-Töölö -alueella vuonna 2018. Ruohonjuuritasolta käynnistynyt yhteistyö kehittyi ja tiivistyi Helsingin Seniori-infon ja etsivään vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteiseksi työksi Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinaation tuella.

VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus toimii STEA:n tuella ja toiminnalle haetaan jatkorahoitusta. Verkostomainen kehittämistyö on ollut arvokasta ja tuloksellista, ja yhteistyötä pitää jatkaa. Toimintamalli on tarpeellinen, sillä iäkkäiden yksinäisyys ja tarve oikea-aikaiselle ja myös matalan kynnyksen tuelle ja avulle kasvavat. 

Tutustu toimintamalliin Innokylässä.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Päivi Tiittula, puh. 050 408 5088, paivi.tiittula[at]valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisömme kanssa. Tuomme kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen.