Ikääntyneiden ajatuksia välittämisestä ja arjen pienistä teoista

Järjestimme elokuussa Miljan palvelutalossa asukkaille tulevaisuuskeskustelun. Keskustelun tavoitteena oli oppia toinen toisiltaan sekä koota iäkkäiden osallistujien arvokkaita näkökulmia ja kokemuksia paremman tulevaisuuden rakentamisesta. Kävimme keskustelut Miljan pihalla huvimajassa ja saimme aktiivisia keskustelijoita mukaan. Keskusteluissa nousi vahvasti esille iäkkäiden tyytyväisyys nykyiseen elämänvaiheeseen ja asumiseen Miljassa. Yhteisöllisyyden merkitys nousi myös esille keskusteluissa.

Kysyimme muun muassa seuraavia asioita:

Miten iäkkäiden ihmisten elämäntaitoa ja kokemustietoa pitäisi hyödyntää enemmän yhteiskunnassamme?

”Pitäisi kerätä tietoa ja kuulla ikäihmisiä enemmän. Suomessa on hyvin hoidettu sosiaaliturva verrattuna moniin muihin maihin.” 

“Ikäihmisten palvelutaloissa ja hoivakodeissa pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia käyttää tietokonetta ja hoitaa sähköisesti asioita, sekä kouluttaa asukkaita tai ylläpitää heidän taitojaan. Vaikka aiemmin on työelämässä käyttänyt tietokoneita, sitä tulee ikääntyessä araksi ja sitten se sähköinen asiointi jää. Näppäilyvirhe voi tulla kalliiksi. Tietotaitoa pitää ylläpitää myös ikääntyessä ja tähän kiinnittää huomiota”. -iäkäs aiemmin työelämässään johtotehtävissä toiminut mies

Miten yhteiskunnassamme tulisi edistää iäkkäiden vuorovaikutusta nuorempien sukupolvien kanssa?

”Ikäihmiset kaipaavat seuraa, meillä on aikaa. Nuoret voivat oppia meiltä historiaa.”

”Ikäihmisille on tärkeää, että lapset ja lapsenlapset pitävät yhteyttä, se jää vaivaamaan, jos yhteyttä ei ole.”

”Ne ikäihmiset ovat hyvässä asemassa, joilla lapsia ja lapsenlapsia, jotka pitävät yhteyttä tai asuvat palvelutaloissa ja on seuraa ja apua saatavilla.”

”Digiopastukselle tai ulkoilukaverille olisi erittäin kova tarve ja se olisi mielekäs tapa viettää aikaa yhdessä eri sukupolvien välillä.”

Mitä välittäminen on?

Kysyimme keskustelussa asukkailta myös, mitä heidän mielestään on välittäminen ja miten välittämisen teot voisivat näkyä enemmän arjessa ja mitä ne ovat. Keskustelussa nousi esille, että asukkaat ymmärsivät todella hyvin läheistensä kiireen ja lyhyet vierailut, vaikka kaipasivatkin heitä. Vierailuista nousi nimenomaan esille se, että vaikka läheisiä on ja he käyvät vierailuilla niin vierailut ovat lyhyitä. Milja kotina tarjosi heille kuitenkin turvapaikan ja välittävän yhteisön.

Tässä keskustelumme sitaatteja suoraan asukkailta:

”Arkisia pieniä tekoja, kuten tervehtimistä ja kiittämistä.”

“Älkää kävelkö ihmisten ohitse, vaan nähkää heidät, ettei tunne oloaan syrjäytetyksi”

“Minulla on kokemusta siitä, että aina nuoret ihmiset auttoivat ja välittivät, auttoivat kadun yli ja pitivät ovea auki”.

“Kaikista tärkeintä tässä elämässä on se, ettei kukaan jää yksin.”

“Yhdistykset ja järjestöt ovat todella tärkeitä senioreille”.

Vietämme Välittämisen päivää 24.11. mutta välittämisen päivä on joka päivä!

Teksti:
Tiina Lauhde
suunnittelija
VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus