Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria

KANNANOTTO Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous 26.11.2022

Ikäystävällinen yhteiskunta edellyttää välittämisen kulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ja riittämättömät resurssit estävät ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee tärkeänä, että

  • ihmiset, jotka eivät pysty asioimaan sähköisesti, voivat saada digiohjausta ja neuvontaa, tai he voivat asioida heille sopivalla, vaihtoehtoisella tavalla.
  • lakimuutokset, kuten vammaispalvelulaki, eivät saa aiheuttaa ikäsyrjintää.
  • ihminen saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen tai palvelun.

Vastuu välittämisen kulttuuristaon meillä kaikilla. Välittäminen lisää turvallisuuden tunnetta. Välittäminen on tärkeä osa ihmisten myötätuntoista kohtaamista. Välittämisen kulttuurilla luodaan hyvinvoivaa vanhuutta ja edistetään vanhojen ihmisten ihmisoikeuksia. Samalla edistetään hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Ketään ei saa jättää yksin.

Tulevaisuudessa peruspalvelujen rinnalla tarvitaan järjestöjen tarjoamia palveluita. Peruspalvelujen lisäksi on panostettava ennaltaehkäisevään työhön, mikä on järjestöjen erityisosaamista. Laajan vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja koordinointi on järjestöiltä konkreettinen osoitus välittämisestä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry tekee työtä paremman vanhuuden puolesta ja haastaa kaikki mukaan välittämään ja luomaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää ikäystävällistä yhteiskuntaa. 

Lisätiedot:

Hanna-Leena Ojalainen
puheenjohtaja
hanna-leena.ojalainen@valli.fi
p. 044 5144 151

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
virpi.dufva@valli.fi 
p. 050 3654 664

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 61 jäsenyhteisömme kanssa. Tuomme kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön, ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen.