Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutuminen, hyvinvointi ja osallisuus puhuttivat seminaariväkeä

Valli ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus järjestivät lokakuun alussa Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumana kansainvälisen Social Inclusion and Ageing Migrants -seminaarin. Seminaarissa tarkasteltiin ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja hyvinvointia Euroopassa. 

Suomessa asuu noin 47 000 yli 55-vuotiasta vieraskielistä. Ikääntyneiden maahanmuuttajien joukko kasvaa kaiken aikaa ja meidän tulisi paitsi tiedostaa asia myös suunnitella toimintamme niin, että myös muualta muuttaneet vanhat ihmiset olisivat osallisina yhteiskunnassamme. Yhteiskunnan palveluiden tulee jatkossa yhä paremmin huomioida moninaisen ikääntyvän väestön yksilölliset tarpeet. 

Keskustelijoina seminaarissa toimivat muun muassa presidentti Tarja Halonen, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön varajohtaja, professori Sirpa Wrede, HelpAge Internationalin pääjohtaja Justin Derbyshire, Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Shadia Rask, Saksan HelpAge:n toiminnanjohtaja Lutz Hethey ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas. Koko tilaisuuden avasivat Vallin varapuheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen sekä toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja juontajana toimi professori Vappu Taipale.

Asioista pitää puhua ja tietoa saada lisää


Seminaarin tauolla Helsingin kaupungin työntekijät Outi Paulig ja Marja Säikkä kohtasivat  Suomeen muuttaneen Eliona Spahon, joka valitteli miten vaikea on etsiä tietoa ja saada neuvoja.
 
-Esimerkiksi Helsingissä on eri puolilla tarjolla toimintaa ja palveluja maahanmuuttajille, mutta aina palvelut ja niiden tarvitsijat eivät kohtaa, ja se on sääli, sanoo Marja Säikkä Kontulan palvelukeskuksesta. Eliona Spaho saikin häneltä saman tien neuvoja kysymyksiinsä.

Naiset harmittelivat sitä, että palvelujen kehittämisen tueksi tarvittavaa tutkimustietoa ei ole etenkään ikääntyneistä maahanmuuttajista. He toivoivat myös, että tutkimuksissa huomioitaisiin selkeämmin se, että on olemassa eri ikäisiä vanhoja ihmisiä:
-Ei ole sama, puhutaanko 60-vuotiaasta vai 95-vuotiaasta, sanoo Outi Paulig. 

Seminaarissa itkettiin ja naurettiin yhdessä 

Harva seminaari herättää niin paljon tunteita kuin tämä: tilaisuudessa näkyi ja kuului hyvin vahvasti sekä nuorten ja että vanhojen maahanmuuttajien ääni. Eläkeläiset ry:n iloinen ikäihmisten jumpparyhmä laittoi yleisön liikkeelle ja ihastuttava vanhojen rouvien kuoro Nadezda, Kotkasta, lauloi liikuttavasti sinivalkoisesta kotimaastaan. Mukana oli muun muassa venäjää, arabiaa ja kiinaa puhuvia ikäihmisiä. FinFami ry:n teatteriryhmä AGORA esitti varsinaisen tunteiden kirjon; miltä tuntuu tulla vieraasta kulttuurista Suomeen. Tunteisiin vetosi myös iäkkäiden maahanmuuttajien kertomukset siitä, miltä tuntuu vanheta täysin uudessa ympäristössä, kun kaipuu takaisin kotimaahan on kova. 

Keskusteleva ja lämminhenkinen seminaari toimi samalla Vallin ja Selkokeskuksen Yhdessä-toiminnan päätösseminaarina. Hanke on kolmen vuoden ajan tuonut yhteen ikäihmisiä ja maahanmuuttajia, esimerkiksi Minä luen sinulle -kampanjassa helmikuussa 2019, jolloin lukuhetkiin ilmoittautui toimijoita 58 paikkakunnalta. Hankkeen aikana ikääntyvien maahanmuuttajien tilanne ja osallisuuden haasteet ovat nousseet selkeästi esille:

 – Olemme havahtuneet siihen, kuinka suuri tarve ikääntyvien maahanmuuttajien huomioimiselle vanhustyössä on. Moninaisen vanhusväestön hyvinvointi, osallisuus ja hoiva eivät tällä hetkellä saa riittävän suurta huomiota palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toivomme, että tämä seminaari on alku tuleville tilaisuuksille, joissa eri sektoreilla toimivat tahot kokoontuvat keskustelemaan ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnista, sanoo Yhdessä-toiminnan projektisuunnittelija Aili Korteniemi.

Seminaarin videotallenne on katsottavissa YouTube:ssa https://www.youtube.com/watch?v=0rJk-XbqXCA