Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä -toiminta alkaa

Vallin uusi Yhdessä-toiminta tuo vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita yhteen. Yhteistyössä kehitämme toimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat.

Yhdessä tekemisen kautta maahanmuuttajat tutustuvat alueensa ikäihmisiin, saavat tietoa ja kokemusta vapaaehtoistoiminnasta sekä pääsevät harjoittelemaan suomen kielen käyttöä. Ikäihmiset puolestaan pääsevät jakamaan kokemustietoaan sekä tutustumaan uusiin suomalaisiin.

Yhdessä-toiminta on Vallin ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen valtakunnallinen yhteistyöhanke, jonka projektisuunnittelijoina toimivat Vallissa Aili Korteniemi ja Selkokeskuksessa Minna Salonen.

”Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä Vallin jäsenjärjestöjen ja eri monikulttuurisuusalan toimijoiden kanssa. Uskon, että yhdessä tekemällä saamme aikaan toimintaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja tärkeitä kohtaamisia sekä ikäihmisille että maahan muuttaneille”, Aili kertoo.

”Toiminta tuo yhteen selkokielestä hyötyviä maahanmuuttajia ja ikäihmisiä, ja ottaa käyttöön heidän omat voimavaransa. Kielitaito ei ole este osallistumiselle. Tuotamme hankkeen aikana selkokielistä materiaalia ja tuemme organisaatioita selkokielisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä”, Minna jatkaa.

Aiemmissa tehtävissään Aili on toiminut maahanmuuttajien työhönvalmentajana ja maahanmuuttajille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan suunnittelijana. Minna puolestaan on toiminut Selkokeskuksen Lukutuki-hankkeen suunnittelijana sekä Minä luen sinulle -kampanjan vetäjänä.

Tule mukaan toimintaan!

Etsimme nyt mukaan yhteistyöstä kiinnostuneita vanhusalan järjestöjä, maahanmuuttajajärjestöjä, oppilaitoksia tai muita ikäihmisten ja maahanmuuttajien parissa toimivia tahoja.

Autamme toimijoita paikallisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja sekä ikäihmisiä ja maahanmuuttajia yhteen tuovan toiminnan suunnittelussa. Mikäli kiinnostuit toiminnasta, tavoitat Ailin osoitteesta aili.korteniemi@valli.fi tai numerosta 050 400 9485 ja Minnan osoitteesta minna.salonen@kvl.fi tai numerosta 045 7734 5474.

Yhdessä-toimintaa rahoittaa STEA vuosina 2017-2019. Toiminta on viralliselta nimeltään Mentorimummot ja -papat -hanke.