Ikäihmisillä on oikeus itsenäiseen elämään

Kaikilla ihmisillä on oikeus itsenäiseen elämään. Tämä oikeus on vanhoille ihmisille erityisen tärkeä.

HelpAge International:n koostamassa videossa vanhat ihmiset eri puolilta maailmaa kertovat, mitä itsenäinen elämä heille merkitsee. Videolla kuullaan myös Vallin jäsenyhteisössä aktiivisesti toimivan Irman ajatuksia. Monet haastateltavat myös kertovat, että vanhetessa heidän oikeuttaan itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon ei ole enää kunnioitettu. 

Valli toimii aktiivisesti ainoana suomalaisena jäsenenä HelpAge International:ssa. Meille on tärkeää, että ikäihmisten ääni ja tarpeet huomioidaan, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vanhojen ihmisten oikeus itsenäiseen elämään on turvattava.

Katso Youtube-video  

Lisätietoa Help Age Internationalista– See more at: https://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/ikaeihmisillae-on-oikeus-itsenaeiseen-elaemaeaen/#sthash.yr4qinKJ.dpuf