Ikäihmisten ihmisoikeudet esillä YK:ssa

Ikäihmisten ihmisoikeudet, sosiaaliturva ja elinikäinen oppiminen ovat puhuttaneet pääsiäisviikolla 15.-18.4.2019 YK:n 10. avoimessa työryhmässä ikäihmisten ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Valli osallistui HelpAge Internationalin työryhmässä esittämän raportin valmisteluun yhdessä Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön kanssa, haastattelemalla suomalaisia ikäihmisiä.

Raportissa ikäihmiset 23 eri maasta ottavat kantaa sosiaaliturvan riittävyyteen ja elinikäisen oppimisen merkitykseen. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä ei tällä hetkellä tarkasti määrittele kummankaan oikeuden toteutumista ikäihmisten näkökulmasta.

Ikäihmiset jäävät talouden hoidossa lähipiirinsä varaan

Eri maissa sosiaaliturvajärjestelmän riittämättömyys näkyi ikäihmisten tarpeena hakea taloudellista tukea ja turvaa lähipiiriltään. Toimineentulon tuen lisäksi monet kertoivat perheenjäsenten hoitavan heidän raha-asioitaan. Lasten asema vanhempien rahankäyttäjinä korostui myös suomalaisten ikäihmisten haastatteluissa, joskin monet heistä kertoivat olevansa kiitollisia lapsilleen tästä avusta. Osa ikäihmisistä oli kuitenkin joutunut myös taloudellisen väärinkäytön kohteeksi. Muutamat haastateltavista korostivat, että he eivät uskaltaneet tai kokeneet pystyvänsä estämään väärinkäytöksiä.

Elinikäinen oppiminen pitää kiinni yhteiskunnan menossa

Ikäihmiset korostivat oppimisen merkitystä läpi elämän. Vanhankin ihmisen tulee jatkuvasti omaksua uutta tietoa yhteiskunnasta tai esimerkiksi omaan terveyteen tai palveluihin liittyvistä asioista. Uuden tiedon omaksumista tarvittiin myös erityisesti tietotekniikkataidoissa. Elinikäinen oppiminen koettiin hyvän ja itsenäisen elämän lähtökohtana.

Työ ikäihmisten ihmisoikeuksien ja paremman vanhuuden puolesta jatkuu

Voit lukea tästä koko Living, not just surviving -raportin (pdf), jota varten haastateltiin yhteensä 539 ikäihmistä 23 eri maasta. YK:n 10. avoimen työryhmän kaikki dokumentit löydät täältä. Valli on HelpAge Internationalin ainoa suomalainen jäsen.