Ikäinstituutti alkaa koordinoida yhdessä Valli ry:n kanssa Elämänote-avustusohjelma

Senior man sitting on bench in courtyard with his dog

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan uusilla hankkeilla

Syksyllä 2018 käynnistyy STEA:n erillisrahoituksella eri puolilla maata 20 ikäihmisille suunnattua hanketta.  STEA:n rahoittaman Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan. Uusien hankkeiden kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka ovat haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden tai taloudellisesti vaikean tilanteen takia.  Tavoitteena on löytää uusia avun ja tuen tarpeessa olevia ikäihmisiä sekä kehittää ja ottaa käyttöön jo hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Hankekokonaisuutta koordinoi Ikäinstituutti yhdessä Valli ry:n kanssa. Koordinaatiohanke tarjoaa hankkeille tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen. Ohjelmakokonaisuuden kesto on 3,5 vuotta.

Ohjelman koordinaation kulmakivinä ovat mentorointi ja koulutustarjotin. Työote tulee olemaan ratkaisukeskeinen ja valmentava. Vahvistamme yhteistyötä ja rakennamme teema- ja/tai alueellisia oppimisverkostoja. Kehittämistyötä tehdään yhdessä ja iäkkäitä kuunnellen. Jokaiselle hankkeelle nimetään oma mentori. Lisäksi tuetaan hankkeiden viestinnän suunnittelua.

– Pilotoimme ohjelman yhteydessä uutta tapaa kartoittaa hankkeisiin osallistuneiden iäkkäiden kokemuksia kouluttamalla iäkkäitä tiedonkerääjiksi. Tavoitteena on selvittää, olemmeko pystyneet vaikuttamaan hanketyössä tavoitettujen ihmisten kokemukseen omasta elämänhallinnastaan, toteaa koordinaatiohankkeen pääarkkitehti Päivi Topo Ikäinstituutista. 

Vallin omista jäsenyhteisöistä STEA:n hankerahoituksen saivat

• Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry: Eloa Elokotiin

• Kotipirtti ry: Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen Käräjätörmän monisukupolvisessa yhteisökylässä

• Omakotisäätiö: KANTO-hanke

• Oulun Seudun Mäntykoti ry: Kotiväki-hanke

• Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe – hyvinvointikutsut; uudenlaista vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille

• Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry: Mummon markan vartijat – ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke

Näiden lisäksi mukana ovat seuraavat hankkeet:

• Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria

• Kirkkopalvelut ry: IkäArvokas – etsivä ja osallistava vanhustyö

• Markku Juhani Fingerroosin säätiö: Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa, Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Vakka-Suomessa

• Nääsville ry: Virkeät Ikämiehet – vireyttä elämään ruuasta ja liikunnasta digitalisaatiota hyödyntäen

• Pohjois-Karjalan Martat ry: VIRKEE-hanke

• Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön

• Siskot ja Simot ry: Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille

• Suomen Asumisen Apu ry: Parempaa Elämää Lähitoiminnalla

• Suomen muistiasiantuntijat ry: Lupa puhua

• Suomen Punainen Risti: Kohdataan kylillä ja keskuksissa

• Tampereen Kaupunkilähetys ry: Kaiku

• Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö: Verkosta voimia ja vertaistukea – osallisuutta ja mielen hyvinvointia omaishoitajien jaksamisen tueksi verkko-ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla

• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Kulttuuria minulle

• Viadia Joensuu ry: Ehtoovirkku – aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa ikäihmisille Rantakylä-Utra alueella