Ikäteknologiakeskus selvittää ikäihmisten pankkiasiointia

Pankkiasioinnissa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia. Tämä on herättänyt keskustelua myös ikäihmisten parissa. Ikäteknologiakeskus tarttuukin nyt ajankohtaiseen aiheeseen ja aikoo tehdä selvityksen ikäihmisten pankkiasioinnista: selvitystä varten kerätään ikäihmisten kokemuksia ja mielipiteitä kyselyllä, jonka toivotaan tavoittavan mahdollisimman monia eläkeikäisiä. 

Kyselyssä selvitämme, minkälaisia kokemuksia ikäihmisillä on pankkien palveluista ja kuinka pankkipalvelut tulisi järjestää niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin myös ikäihmisiä. Olemme keskustelleet kyselystä useiden pankkien edustajien kanssa ja valmis selvitys lähetetään myös pankeille tiedoksi. Kyselyyn vastataan nimettömästi. 

Kysely on auki maaliskuun loppuun saakka ja tulokset julkistetaan keväällä DigiAgeTalk -seminaarissa 5.6. 2018