Ikäteknologiakeskus selvitti: Iäkkäillä neljä tapaa suhtautua digilaitteiden käyttöön

Tiedote 6.6.2019
YLI 75-VUOTIAIDEN DIGIOSAAMISESTA HUOLEHDITTAVA YHDESSÄ
Ikäteknologiakeskus selvitti: Iäkkäillä neljä tapaa suhtautua digilaitteiden käyttöön

Yli 75-vuotiaiden suhtautuminen digilaitteiden käyttöön vaihtelee voimakkaasti. Osa käyttää laitteitainnokkaasti, opettelee uutta ja kokee hyötyvänsä uudesta teknologiasta. Osa taas tuntee voimakastahuolta pärjäämisestään eikä löydä voimavaroja muutoksen mukana pysymiseen.

Tiedot käyvät ilmi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Ikäteknologiakeskuksen ja Sosped-säätiön selvityksestä, jossa tarkasteltiin yli 75-vuotiaiden kokemuksia, tarpeita ja motivaatioita teknologiaan ja digitalisaatioon liittyen. Ryhmähaastatteluissa kuultiin noin 80:n iältään 75–90-vuotiaan,pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla asuvan ihmisen näkemyksiä aiheesta.

Selvitys julkaistaan tänään torstaina DigiAgeTalk 2019 -tapahtumassa Scandic Park -hotellissa Helsingissä. DigiAgeTalk on ikään ja digitalisaatioon liittyvän keskustelun ykköstapahtuma Suomessa.

Haastattelujen perusteellla hahmottui yli 75-vuotiaiden neljä erilaista tapaa suhtautua digitalisoituvaanarkeen ja omaan digilaitteiden käyttöön. Joukossa oli sekä innokkaasti digilaitteita käyttäviä eturintaman aktiiveja, pakon edessä mukaan vedettyjä, läheisiltään paljon apua saavia huolettomasti hämmentyneitä sekä turvattomia, jotka kokevat suurta huolta pärjäämisestään.

Haastatelluista vajaa puolet hoiti arjen asioitaan digilaitteilla säännöllisesti. Lähes neljäsosa ei ollutkoskaan kokeillut digilaitteita. Noin 60 % katsoi digilaitteiden olevan itselleen selvästi hyödyllisiä. Joka kuudennella ei ollut mahdollisuutta saada digiasioissa apua läheisiltään.

Tiedoilla on merkitystä, kun yhteiskunnan palvelut siirtyvät verkkoon ja kaikkien kansalaisten oikeudet jaosallistumismahdollisuudet pyritään turvaamaan. Tällä hetkellä Suomessa on noin 500 000 yli 75-vuotiasta. Joukko kasvaa väestön vanhentuessa.

“On tärkeää tunnistaa, että yli 75-vuotiaat ovat hyvin moninainen joukko, myös digitalisaation suhteen.Osa käyttää laitteita sujuvasti ja kokee muutoksen innostavana. Osalla taas on vain vähän voimavarojauuden oppimiseen ja he saattavat kokea syvää huolta pärjäämisestään”, sanoo kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori Ikäteknologiakeskuksesta.

“Kun tunnemme tämän ryhmät tarpeita ja toiveita paremmin, yhteiskunnassa pystytään myös etsimäänparhaat keinot iäkkäiden osallisuuden vahvistamiseen ja oikeuksien toteutumiseen”, Vapaavuori sanoo.

“Läheisiltä saatava tuki digilaitteiden käytön suhteen on hyvin vaihtelevaa. Tämä tuottaa eriarvoisuutta. Yhteiskunnan tulee ottaa enemmän vastuuta yli 75-vuotiaiden mukana pysymisestä. Erityisesti meidän tulee ottaa koppia siitä ryhmästä, joka kokee turvattomuutta muutoksessa eikä saa läheisiltään tukea esimerkiksi sähköiseen asiointiin.”

YLI 75-VUOTIAIDEN NELJÄ TAPAA SUHTAUTUA DIGILAITTEIDEN KÄYTTÖÖN

Eturintaman aktiivit
27-30 % haastatelluista


Käyttävät digilaitteita aktiivisesti. Iloitsevat ja ovat innostuneita uudesta teknologiasta ja kokevat senhelpottavan arjen asioiden hoitoa huomattavasti. Digilaitteiden käyttö on runsasta ja rutinoitunutta.Monella on kokemusta tietotekniikasta jo työelämästä. Monipuolisia syitä käyttää digilaitteita, kutenyhteydenpito ulkomailla asuviin läheisiin. Digilaitteet herättävät positiivisia tunteita. Myönteisetkokemukset lisäävät sinnikkyyttä ja rohkeutta kokeilla uusia asioita.

Mukaan vedetyt
32-37 % haastatelluista


Ovat alkaneet käyttää digilaitteita asioiden hoitoon. Katsovat olevansa pakotettuja tähän palvelujensähköistyttyä. Heillä on paljon ongelmia laitteiden kanssa ja he kokevat, etteivät ole saaneet kunnonperehdytystä käytön perusteisiin. Usein laitteen ovat lahjoittaneet heille läheiset.Moni pelkää vaivaavansa läheisiään liikaa avunpyynnöillään ja saattaa jopa vältellä sen vuoksi laitteidenkäyttöä. He suhtautuvat internetiin varauksellisesti ja osa ei halua esimerkiksi rekisteröityä mihinkään palveluihin.

Huolettomasti hämmentyneet
16-22 % haastatelluista


Eivät käytä itse digilaitteita eivätkä näe sille mitään tarvetta. Kokevat pärjäävänsä ainakin toistaiseksiihan hyvin. Suurimmalla osalla läheiset hoitavat nettiasiat. Ympäröivän yhteiskunnan muutoshämmentää ja internet on jäänyt täysin vieraaksi maailmaksi. Sitä pidetään enemmän nuorempiensukupolvien juttuna. Eivät näe internetillä olevan heille itselleen mitään annettavaa ja moni ajatteleeolevansa jo liian vanha oppimaan uutta teknologiaa.

Turvattomat
13-16 % haastatelluista


Eivät käytä digilaitteita eivätkä tavallisesti ole edes kokeilleet. Kokevat arjen vaikeutuneenhuomattavasti palveluiden sähköistymisen myötä ja tuntevat itsensä turvattomaksi digiyhteiskunnassa,kun eivät pysty tai halua käyttää digilaitteita. Heillä on suuri huoli pärjäämisestään. Riippuvuus toisistatuntuu ikävältä, kun on tottunut hoitamaan omat asiansa itse. Monella ei elämäntilanteen taiterveydentilan takia ole voimavaroja opetella uutta teknologiaa ja monella herää voimakas vastareaktiodigilaitteita kohtaan.

Seuraa keskustelua Twitterissä #digiagetalk #ikädigi

Lisätietoa:
Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö
Valli ry:n Ikäteknologiakeskus
0400 678 858, sari.vapaavuori@valli.fi

Lue ohjeet läheisille sekä case -tapaukset selvityksestä (pdf).