Ikäteknologiakeskus tukee mielellään jäsenyhteisöjään ja yhteistyökumppaneitaan teknologiapohdinnoissa

VALLIn yli 70 jäsenyhteisöllä kullakin on omat tarpeensa ja toiveensa teknologian suhteen. Ikäteknologiakeskuksen yhtenä tavoitteena on saada näitä tarpeita ja toiveita kartoitettua ja vastata niihin oman toiminnan puitteissa. Yksi keino tähän on lisätä tietämystä olemassa olevista ratkaisuista ja tehdyistä kokeiluista sekä mahdollistaa jäsenistölle kokemusten jakaminen. On myös tärkeää tuoda esille mielestämme lupaavia ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa niin ikääntyneiden kuin hoitotyön ammattilaisten arkea ja tarjota sitä kautta iloa ja hyötyä ikääntyneen arkeen.

Me ikäteknologiakeskuksessa pyrimme jatkuvasti kartoittamaan mitä alalla tapahtuu ja millaisia ratkaisuja kehitellään ja kokeillaan ikääntyneen arjen tueksi. Välillä tämä on haastavaa, sillä kenttä on niin laaja ja erilaisia kokeiluja tapahtuu hyvin paljon ja aina niistä ei tieto kantaudu meidän korviimme. Pyrimme kuitenkin aina tarttumaan uuteen lupaavaan tuotteeseen/palveluun/kokeiluun kun tieto sen olemassaolosta tavoittaa meidät. Monta lupaavaa tuotetta on löytynytkin ihan sattumalta, Betesdan ja Rehaboon välinen yhteys on yksi näistä sattumuksista.

Joskus uusia juttuja läytyy sattumalta

Harjoittelijamme Johannes oli tavannut opiskeluihinsa liittyvässä messutapahtumassa Rehaboo-nimisen yrityksen edustajan. Rehaboo on liikuntasovellus, jolla pyritään pelin keinoin aktivoimaan ihmisiä liikkumaan. Sovellusta suunniteltaessa on huomioitu kuntoutuksellinen näkökulma ja kaikki sen vaatimat liikkeet ovat fysioterapeuttisesti oikeanlaisia ja perustuvat kuntouksellisesti tärkeisiin toimintoihin.  Peli toimii joko yrityksen omalla ”toteemilla” (kuvassa) tai millä tahansa näytöllä, johon on liitettävissä videokamera. Ohjaimena pelille toimii pelaajan oma keho. Johannes näki heti, että kyseessä on juuri sellainen sovellus, josta ikäteknologiakeskus on kiinnostunut ja toi siitä viestiä. Kävimmekin yhdessä Johanneksen kanssa tapaamassa Rehaboon Peter Greeniä ja tutustumassa yrityksen toimintaan ja tuotteeseen.

Tapaamisessa pääsimme kokeilemaan Rehaboon liikuntasovelluspeliä ja kuulimme, kuinka peli on kehittynyt nykyiseen pisteeseen. Kuulimme myös tulevaisuuden suunnitelmista ja siitä, miten tuotetta on jo päästy testaamaan käytännössä. Eräs VALLIn jäsenyhteisön Betesda-säätiön hallituksen jäsen oli aiemmin tutustunut peliin ja ehdotti, että sovellusta voisi kokeilla osana heidän toimintaansa. Tämä henkilö vei asiaa eteenpäin Betesdan sisällä ja heidän hoivakodeilleen esitettiin kysely kiinnostuksesta lähteä mukaan tähän hankkeeseen.

Hopean ryhmäkodissa lähdettiin kokeilemaan

Betesdan palvelukoti Hopean ryhmäkodissa kokeiltiin Rehaboon peliä keväästä syksyyn vuonna -19. Ryhmäkodin esimies Pilvi-Marika Rantanen kertoi kokemusten siitä olevan hieman vaihtelevia. Osa asukkaista piti kovasti pelistä ja sen tuomasta virkistyksestä ja alkoi kisailla keskenään pisteistä, osa taas ei oikein innostunut pelaamaan. Rantasen mukaan tämä johtui osittain asukaskunnan kunnosta, useimmat heistä tarvitsivat pelaamiseen avukseen hoitajan. Itsenäisemmin toimivien asukkaiden kohdalla innostus olisi voinut olla suurempaa, kun pelaamaan pääsisi juuri silloin kun haluaa. Myös henkilökunnan kokemukset vaihtelivat, osa tykkäsi kovasti käyttää peliä asukkaiden virkistämiseen ja kunnon ylläpitämiseen, osa taas ei kokenut pelaamista kovin mielekkääksi. Rantanen näkisi pelin soveltuvan yksikköön, jossa asukkaiden toimintakyky olisi hieman parempi, erityisesti muistin osalta, koska tällöin hoitajien antaman ohjauksen tarve sovelluksen käyttöön olisi pienempi. Vastaaviin kokeiluihin Rantanen osallistuisi mielellään jatkossakin, mutta niissä pitäisi tarkemmin huomioida asukkaiden toimintakyky.

Kertokaa meille käynnissä olevista kokeiluistanne!

Me ikäteknologiakeskuksessa kuulemme mielellämme, jos VALLIN jäsenillä tai yhteistyökumppaneilla on vastaavia kokeiluja suunnitelmissa tai jos kiinnostusta kokeiluun olisi, mutta kokeiltava tuote on hakusessa. Voimme tarjota kontakteja sekä apua teknologian kokeiluun liittyviin pohdintoihin. Mielellämme myös kuulisimme käynnissä olevista tai jo päättyneistä kokeiluista, jotta voimme tukea muita jäseniämme mahdollisissa vastaavissa hankkeissa. Lisäksi voimme olla apuna, jos ja kun mahdolliseen kokeiluun halutaan mukaan myös muita, esimerkiksi eritasoista hoivaa tarjoavia yksiköitä. Myös erilaiset teknologiahankinnat ja kokeilut on usein kannattavampaa suorittaa yhteishankintana ja tässä me ikäteknologiakeskuksessa voimme auttaa tuomalla samanlaisia hankintoja/kokeiluja pohtivia jäseniämme yhteen. 

Kaisa Huuhtanen
erityisasiantuntija
VALLIn Ikäteknologiakeskus