Ikäteknologiakeskus tuotekehityksen tukena

Ikäteknologiakeskukseen ottavat usein yhteyttä yritykset, jotka tekevät jotain alaan liittyvää. Yritysten toiveena on usein mahdollisuus päästä esittelemään omaa tuotettaan, tai ne tarvitsevat apua verkostoitumiseen. Tapaamme mielellämme heitä ja tutustumme tuotteiseen. Oman työmme kannalta on erittäin tärkeää tuntea alan toimijat ja tuotteet. Sen vuoksi tällaiset tapaamiset ovatkin oiva keino tutustua ikäteknologian kenttään. Samalla voi auttaa yrityksiä verkostoitumaan. Voimme myös auttaa tuotekehityksessä tarjoamalla oman asiantuntemuksemme ja tiedon ikääntyneiden tarpeista ja toiveista teknologialle.

Tapasin pari viikkoa sitten Causalus-nimisen yrityksen edustajia. Heidän tuotteensa on lääkityksen optimointiohjelma, ja sillä parhaassa tapauksessa saadaan vähennettyä sekä turhaa lääkitystä että lääkkeiden aiheuttamia sivuvaikutuksia. Tuote itsessään on jo käytössä hoivakodeissa ja sitä kehitetään koko ajan yhä enemmän hoidon arkipäivään sopivaksi ratkaisuksi. Ohjelmaan kuuluu olennaisena osana farmaseutin etäpalvelu, joten tuote soveltuu hyvin varsinkin hoivaympäristöihin, missä lääkäriresursseja ei ole läsnä kuin kerran parissa kuukaudessa

Hyödyllinen ja tarpeeseen tuleva tuote siis, kuten suurin osa muistakin meille esiteltävistä tuotteista.
Itse testaustilanne oli mielenkiintoinen ja tuote vaikuttaa hyvin lupaavalta. Muutaman kehityskohdankin tuotteesta onnistuin löytämään.  Itsekin käytettävyyttä jonkin verran opiskelleena testaus on minulle myös suhteellisen tuttua puuhaa ja pohdiskelin, että mielelläni osallistuisin tällaisiin useamminkin. Eli jos joku tarvitsee testihenkilöksi tällaista kaltaistani käytettävyys- ja ikäteknologianörttiä, niin olkaa yhteydessä.

Teknologia-alan menestys on Ikäteknologiakeskukselle tärkeää. On tärkeää, että voimme olla mukana luomassa parempaa ja osallistavampaa maailmaa kaikille. Meidän tehtävämme on toimia ikääntyneen äänenä teknologian kehittäjien ja sen käytöstä vastaavien päättäjien suuntaan. Tehtävämme on myös tuoda teknologisia ratkaisuja ikääntyneiden ulottuville. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä koko alan, koko kentän kanssa. Siksi Ikäteknologiakeskus tuottaa, kokoaa ja välittää tietoa ja koordinoi verkostoja.

Vuodesta 2016 toimineen Järjestöjen digiverkoston rinnalle olemme käynnistämässä ikäteknologiaverkosto-toimintaa. Sen kautta haluamme lisätä alan sisäistä vuorovaikutusta, toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja mahdollistaa erilaisten yhteistyökuvioiden syntymisen. Kerromme tästä verkostosta lisää toisaalla.