Ikäystävällisen Suomen puolesta

Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten määrä lisääntyy, joten on luonnollista, että myös resurssoinnin tarve kasvaa. Resurssien määrästä on nyt viime aikoina keskusteltu hallitusohjelmaneuvottelujen tiimoilta. Meillä ei ole varaa supistaa nyt vanhuspalveluista.

Suuria odotuksia liittyi uuteen hyvinvointialuerakenteeseen ja mahdolliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Erityisesti järjestöt ja säätiöt ovat ketteriä kokeilemaan ja kehittämään uusia sopivampia palvelumuotoja ikääntyville ja vanhoille ihmisille. Haasteensa on tuonut se, ettei ostajan, hyvinvointialueen edustaja, ole ollut valmis yhteistyöhön, vaan kommenttina on mm. ollut ”ei kuulu palvelustrategiaamme” tai ”katsotaan joskus syksymmällä”. Joustavuus ja yhteistyö eri toimijoiden ja kumppaneiden kesken on myös resurssoinnin näkökulmasta järkevää. Toki ymmärrämme, että hyvinvointialueet rakentuvat hieman eri tahtisesti. Toivottavasti yhteistyö eri toimijoiden kesken rakentuu ajatuksella ”kaikilla on yhteinen tavoite tukea ja palvella ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla”.

Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa olevaa ”Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi” -ohjeistusta tehdään hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Prosessissa on aidosti tekemisen meininkiä ja tunne, että kaikkien tekemää työtä arvostetaan tässä prosessissa. Tällaista lisää!

Virpi Dufva
VALLIn toiminnanjohtaja