Isovanhempien tekoja tulevien sukupolvien hyväksi

lapsenlapsi ja isoäiti leikkivät lattialla

Isovanhempien päivää vietetään lauantaina 16.10. Isovanhempien päivää on vietetty jo vuodesta 1985 VALLIn aloitteesta. Päivän tavoitteena on edistää lasten ja vanhojen ihmisten kohtaamista ja sukupolvien välistä yhteyttä. Keskeisenä asiana on niin ikään lisätä isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Kysyimme VALLIn edellisessä uutiskirjeessä 13.9., arvostetaanko Suomessa isovanhemmuutta ja sukupolvien välistä yhteyttä? Kyllä – ei – kysymyksen vastaukset jakaantuivat melko tasan, 52 % – 48 %. Tämä lyhyt ja yksinkertainen kysymyksemme ei kerro vastaajien taustaa, eikä oikeuta syvällisempään analysointiin. Arvostaa voisimme enemmän, se on selvää. Niin isovanhemmat, kuin myös kaikki ikääntyvät ja vanhat ihmiset kohtaisivat arvostavia katseita, arvostavaa puhetta ja arvostavaa kohtelua. Kyse on pienistä eleistä ja teoista ihan jokapäiväisessä elämässä. Tähän me kaikki pystymme, jos vaan haluamme.

Agenda 2030 tavoittelee mm. kestävää kehitystä, jossa niin ympäristö, talous kuin ihminenkin otetaan tasavertaisesti huomioon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan meidän kaikkien osallistumista. Välillä kuulen, etteivät iäkkäät ja vanhat ihmiset edistä kestävää kehitystä. Asia ei ole näin. Olemme VALLIssa ilolla havainneet useat eri ikääntyvien ja vanhojen ihmisten ryhmät, jotka kukin tahollaan, rakentavasti, edistävät kestävämpää kehitystä. He, kuten jo aiempien sukupolvien isovanhemmat, haluavat tehdä parhaansa, ja haluavat parempaa tulevaisuutta nuoremmille ja tuleville sukupolville. Arvostakaamme myös tätä.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry