Jaossa hyviä käytäntöjä

Vanhusten arkea ja osallisuutta tukemaan kehitetään Vallissa jatkuvasti uusia käyttökelpoisia ja erilaisissa ympäristöissä sovellettavia toimintamalleja. Kehittämisprojektien tuotokset on koottu sivustolle, josta voit käydä poimimassa omaan toimintaasi sopivimmat.

Vallissa on viime vuosikymmenien aikana toiminut seuraavia kehittämishankkeita:

  • Ydin resurssikeskus –Ikääntyneiden kotona asumista tukeva projekti (2005-2010 Ray)
  • Osaajaksi työelämästä –vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti (2009-2012 Ray)
  • Etsivä työtä tarjolla työelämään -työllistämisprojekti (2004-2007 TEM)
  • Työssä on hyvä olla – työllistämisprojekti (2008-2012 TEM)
  • Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille –työllistämisprojekti (2013-2015 TEM
  • Käyttäjälle kätevä teknologia –kehittämishanke (VTKL – Valli 2010-2015 Ray)
  • Vanhustyön Trainee –työllistämisen kehittämisprojekti (2013-2017 Ray)
  • Etsivä mieli –ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisprojekti (2012-2016 Ray)
  • Iloa arkeen –pysäkit, reurssikeskustoiminnan päivittämisen ja kehittämisen hanke (2016-2018).

Kehittämistyön tärkeimpänä asiana Vallissa koetaan, että ikääntyneet ja jäsenjärjestöt ovat kehittämisyhteistyössä mukana. He tuovat menetelmiin mukaan ikääntyneiden äänen sekä käytännön asiantuntijuutta. Heidän avulla syntyneistä menetelmistä ja toimintamalleista voidaan todeta, että ne ovat käytännössä koeteltuja ja testattu sekä niitä voidaan soveltaa muualla. Voit tulosta hyviä käytäntöjä suoraan nettisivuilta tai tilata painettuina oppaat ja raportit –sivuilta.

Kehittämistyön tuotoksina vanhustyöhön on valmistunut niin ehkäisevää -, kotona asumista -, vapaaehtoistoimintaa-, teknologian hyödyntämistä -, työvoiman saatavuuden turvaamista – ja osallisuutta tukevaan toimintaan soveltuvia erilaisia seuraavia menetelmiä ja malleja.

1. ME yhdessä toimijat –malli, joka nostaa tärkeimmäksi asiakseen ikääntyneiden mielekkään arjen toteuttamisen, johon liittyvät olennaisesti mm. sosiaaliset kontaktit, tarpeiden mukainen tekeminen ja yksinäisyyden lievittyminen. 

2. Miä ite – Myö yhessä –toimintamalli, joka kehitettiin maaseudulla asuvien ikääntyneiden kotona asumisen tueksi.

3. Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanjan malli,
 jossa kuvataan helposti toteutettava kyläilyn malli palvelutaloissa, senioritaloissa sekä maaseudun kylillä toteutettavaksi.

4. Kotipirtin Olkkari- malli, jossa kuvataan Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektissa vuosina 2012-2016 kehitettyä ja ikääntyneille suunnattua matalan kynnyksen toiminta Olkkarissa Tampereen Tesomalla. 

5. Vanhustyön Trainee – Mentorointimalli, joka tarjoaa menetelmiä vanhustyön ohjaamisosaamista nuorten ohjaamiseen vanhustyössä.

6. Ikääntyneen välittävä verkosto – Hyvät käytännöt, joiden avulla vanhustyötä voidaan kehittää ikääntyneiden elinympäristössä – taajamissa ja maaseudun kylillä. Hyvissä käytännöissä kuvataan etsivän vanhustyön -, verkostoyhteistyön – ja osallisuutta tukevia menetelmiä.

7. KÄKÄTE-projektissa kehitettiin Etsimme teknologiaa -, Konstikoppa® – ja Käyttäjäpaneeli -toimintamallit, joiden avulla voidaan tukea ikääntyneen omatoimista arjen sujumista ja osallisuutta, ottaa ikäihmiset ja työntekijät mukaan tuotekehitykseen ja tuottaa lisäresursseja vanhustenhuoltoon sekä tukea yritysten mahdollisuutta tarjota käyttäjälähtöistä teknologiaa vanhuspalveluihin.

8. Tietokonepiste toimivaksi– Opas palvelutaloille ja yhteisöille kuvaa, miten tietokoneen ympärille saisi enemmän eloa, miten netin hyödyt tulisivat yhä useammalle? Se on avuksi tietokonepisteiden vastuuhenkilöille sekä uusien pisteiden perustajille.

9. Vapaaehtoistoimistoiminnan kehittäminen, jossa tuodaan esiin vapaaehtoistoiminnan työmuotoja sekä toiminta- ja rekrytointitapoja. Menetelmät soveltuvat käytettäväksi erilaisissa ikääntyneiden toimintaympäristöissä.

10. Ikääntymisen resurssikeskus -malli, jonka avulla erilaiset vanhusten palveluyhteisöt voivat kehittää resurssikeskustoimintaa, ennaltaehkäisevää työtä ja kotona asumista tukevia palveluja.

Terveisin
Vallin kehittämistoiminta ja jäsenjärjestöjen väki