Järjestöjen arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata

VALLIn uutiskirje 5/2019

Kesän käännyttyä kohti aktiivista syyskautta on Vallissa tarkkaan luettu uuden hallitusohjelman kirjauksia niin vanhusten aseman kuin järjestöjenkin näkökulmasta. Valli laati viime keväänä eduskuntavaalien alla yhdessä VTKL:n kanssa jo aiemmin esitellyt Vanhustenhuollon viisi viisautta -teesit. Nostan näistä teeseistä esiin yhden: ”Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa”. Vanhusjärjestöt tekevät monipuolista työtä yhtenä kivijalkana ja osana yhteiskuntaamme työssä vanhojen ihmisten paremman elämän puolesta.

Palvelutoiminta on säädeltyä ja luvanvaraista, ja tässä me järjestöt olemme samassa asemassa muiden palveluntuottajatahojen (julkinen ja yritykset) kanssa. Muu järjestötoiminta perustuu niin Vallissa kuin muissakin vanhusjärjestöissä pitkälti Stean jakamiin avustuksiin Veikkauksen tuotoista.

Tilanteessa, jossa taloudellisten resurssien rajallisuudesta keskustellaan jälleen kerran budjettiriihen yhteydessä, on äärimmäisen tärkeää varmistaa kansalaisjärjestöille eri tahoilta tuleva rahoitus – yhtään väheksymättä pelaamisesta syntyviä haittoja. Näillä saaduilla resursseilla tehdään eri järjestöissä ja yhteisöissä, myös yhteistyössä muiden kanssa, valtava määrä vanhojen ihmisten elämänlaatua edistäviä toimia. Pelihaittojen ehkäisyssä vanhat ihmiset ovat yksi kohderyhmä, koska esim. yksinäisyyden tunne saattaa myötävaikuttaa pelaamiseen.

Järjestöjen monipuolinen toiminta tukee osaltaan myös pelihaittojen vähentämistä. Silti nyt tarvitaan myös meiltä järjestöiltä lisää tekoja, jotta rahapelaaminen ei keskity pienelle osalle ihmisiä, aiheuttaen valtavan määrän ongelmia, myös pelaajien läheisille. Pelimonopolin purkaminen ei ole ratkaisu peliongelmien vähentämiselle. Vanhusjärjestöjen toiminta perustuu pitkälti vanhoilta ihmisiltä itseltään lähteviin toiveisiin, tarpeisiin ja ideoihin. Yksinkertainen kysymys, jonka ajatuksena löysin taannoin Tove Janssonin Kesäkirjasta on: Mitä sinua huvittaisi tehdä? Tätä kysymystä meidän kannattaa kysyä myös omilta tutuilta vanhuksilta, kuin myös työn kautta kohdatessamme.
Malttia pelaamiseen ja myös päätöksien tekoon!

Virpi Dufva
Valli ry:n toiminnanjohtaja

TOP