Järjestöt mukaan, palveluntuottajan valinta ikäihmisille itselleen

Vanhus-ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry edellyttää, että järjestöt otetaan mukaan sote-lainsäädännön valmisteluun. Uudistuksen yhteydessä tulee kolmas sektori määritellä yksiselitteisesti. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt tuottavat monipuolisia palveluja ja vapaaehtoistyö on olennainen osa järjestötyötä.

Sote-uudistuksessa on varmistettava, että kansalaisten tarpeet huomioidaan asiakaslähtöisesti. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta ja palveluista (ns. vanhuspalvelulain) sisällön pitää toteutua uudistuksessa. Vanhusten osallisuutta on tuettava ja monipuolinen palvelujärjestelmä turvattava. Sote-uudistuksessa on painotettava paikallisia sosiaalipalveluita, sillä vanhuspalvelut eivät ole vain terveydenhuollon palveluita.

Pienten toimijoiden kannalta on myönteistä, että raha seuraa asiakasta ja kaikkien palveluntuottajien hinnat tulevat julkisiksi. Toimijoiden palvelulupaukset ja niiden seuranta on myös saatava julkisiksi. Kun palveluiden laatu, sisältö ja hinta ovat julkisia, aito valinta on mahdollista. Kilpailutuksen kriteerit on määriteltävä siten, että kolmannen sektorin pienet, voittoa tavoittelemattomat toimijat voivat osallistua tasavertaisina kilpailutuksiin. Tämä edellyttää, että palveluja kilpailuttava ja tilaava taho tuntee myös pienet toimijat ja niiden tarjoamat palvelut eikä pieniä toimijoita syrjitä kilpailutuksissa/kilpailutuskriteerien kautta niiden koon takia.

Asiakkaan tulee saada vertailukelpoinen tieto kaikista tarjolla olevista palveluiden tuottajista. Palveluohjaajan tai vastaavan virkailijan on autettava ikäihmistä löytämään haluamansa palvelu. On varmistettava, että asiakkaat ovat oikeasti/aidosti mukana kehittämässä palveluiden sisältöä ja laatua. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Liitolla on yli 70 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto kehittää vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana.

Helsingissä

25. tammikuuta 2016

Lue Sosten kokoamaa tietoa sote-uudistuksesta täältä ja 

Vallin varapuheenjohtaja Assi Liikasen mielipidekirjoitus