Johanna Roti on Vanhustyön Traineen uusi suunnittelija

Olen Johanna Roti, VALLI:n Vanhustyön Traineen uusi suunnittelija.

Johanna Roti

On innostavaa päästä tekemään työtä, jossa saan olla tekemisissä nuorten, ikääntyneiden ja osallisuuden edistämisen parissa.

Olen tehnyt työurani heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa. Työkokemusta löytyy mm. lastensuojelusta, päihdetyöstä, asunnottomien ja ikääntyneiden palveluista. Viimeisimpänä työelämässä olen kehittänyt Diakonissalaitoksella etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamallia.

Olen koulutukseltani pian valmistuva sosionomi yamk, yhteisöpedagogi sekä lähihoitaja.

Innostun rohkeista kokeiluista ja uuden kehittämisestä. On mahtavaa päästä tekemään työtä, jossa pääsee käyttämään luovuuden vahvuutta, tunnistamaan nuorten vahvuuksia sekä avaamaan yhdessä ovia uusille mahdollisuuksille.

Yhteystietoni:
johanna.roti@valli.fi
puh. 050 374 8001