Jotain vanhaa, jotain uutta –hoitotyön kehittämisen äärellä

Riitta Halmesaari
Riitta Halmesaari

Terveiset Jyväskylästä, vanhustyön ytimestä! Taloudellinen tiukkuus ja syksyn pimeys vie mieltä matalaksi. Siksi työn kehittämiselle on otollinen aika, onnistumisista saa draivia ja se taas tuottaa ja lisää työhyvinvointia.  

Hoitotyötä on tehty hyvin perinteisellä, laitosmaisella tavalla jo aivan liian pitkään. Organisaatio määrittää herkästi ikäihmisten hoitoa ja asiakkaalle kuuluva valta siirtyy ikään kuin hoitajan taskuun. Ammattisanasto kuulostaa kovalta ja kylmältä: ”Tarjoamme asumispalveluita tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä, kodinomaisesti” Kodinomaisesti? Ennemmin pitäisi sanoa kotona, oli se koti sitten missä tahansa. Tiedämme, että iäkkäiden ikäihmisten määrä kasvaa, henkilökunnan määrä ei. Tarttis tehdä jotain. Tähän tartuimme.          

Palvelumuotoilulla löytyy uusia tapoja parantaa palvelua
Haimme vuoden alussa kehittämisavustusta Työsuojelurahastolta työhyvinvoinnin turvaamiseen ja lisäämiseen, kun arvelimme asian olevan tärkeä ja uskoimme, että työhyvinvoinnilla on suora yhteys ikäihmisen saaman palvelun laatuun. Hanke sai nimekseen ”Papu – palvelumuotoilulla uutta potkua johtamiseen ja ammattityöhön”. Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä on monipuolinen – etenkin, kun käyttäjälähtöinen kehittäminen on merkittävässä roolissa. Hankerahoitus mahdollisti ulkopuolisen ammatti-ihmisen silmät, korvat, ajatukset, mielipiteet, tuen ja rohkaisun. 

Kehittäminen ja kehittyminen sekä tahdon kulttuurin luominen on yhteinen asia. Johtamisen rooli on erityisen korostunut, palvelua tulee johtaa. Työn tekemisen ja tapojen muuttumisen kokee jokainen omalla tavalla, on koettu ilon ja surun hetkiä. Muutokset työtavoissa ovat pieniä, mutta niistä pienistä asioista syntyy ikäihmisen hyvä elämä ja työntekijän työhyvinvointi. Huonoa tai välinpitämätöntä palvelua ei voi vaihtaa, se jättää aina tunnejäljen. Jokainen kohtaaminen on totuuden hetki. 

Muutos voi tuottaa hyvää
Olemme saaneet valtavan hyvää palautetta monesta suunnasta, se lisää vain intoamme – koemme vahvasti olevamme oikealla tiellä. Muutoksen flow tuntuu hyvälle, olo on kuin voittajalla.
Hankerahoitus päättyy, mutta työn tekemisen uusi tapa jatkaa kulkuaan koko prosessista tuloksineen tulemme vielä kertomaan erikseen ja syvemmin. Olemme ottaneet jotain vanhaa mukaan ja lisänneet siihen uutta.

Riitta Halmesaari
Vanhustyönjohtaja
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry