Julkaisut

Valli julkaisee oppaita ja raportteja vanhustyöstä ja sen kehittämisestä. Olemme koonneet tänne myös esitteitä ja muita materiaaleja eri toiminnoistamme. Voit ladata sähköiset pdf-versiot täältä itsellesi. Voit myös tilata painettuja julkaisuja itsellesi siirtämällä haluamasi julkaisun ostoskoriin: lähetämme tilauksesi kirjepostilla tai postipakettina. Yksittäiskappaleet toimitamme maksutta, mutta suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan ja lisäksi 5 € toimitusmaksua.

VALLI

Vallin yleisesite (PDF)

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yleisesite, jossa kerrotaan Vallin eri toiminnoista ja hankkeista.

Valli - The Finnish Union for Senior Services (PDF)

What we do in Valli – in English

Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä

Yhdessä-hanke pähkinänkuoressa (PDF)

Maahanmuuttajat ja ikäihmiset yhdessä -hankkeen yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme. 

Minä luen sinulle -opas

Tietoa ja vinkkejä lukuhetken järjestäjälle. Lukuhetkissä maahanmuuttajat lukevat selkokielisiä kirjoja ja lehtiä ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille.
Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa – selkoesite

Helpolla selkokielellä kirjoitettu esite innostaa maahanmuuttajia kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Esite toimii johdantona vapaaehtoistoiminnan käsittelyyn esimerkiksi suomen kielen opetuksessa tai kielikahviloissa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Sinä voit olla vapaaehtoinen! Selkoesite

Esite kertoo vapaaehtoistyöstä helpolla selkokielellä ja kuvin tuetusti. Esite on kehitetty erityisesti suomen kielen opetuksen käyttöön. Tekstit ja kuvat on toteutettu yhteistyössä 10 eri vapaaehtois- ja maahanmuuttajatyön asiantuntijatahon kanssa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Liite selkoesitteeseen: Vapaaehtoinen voi tehdä monia asioita (PDF)

Sinä voit olla vapaaehtoinen! -esitteeseen kuuluva liite. Liitettä ei ole mahdollista tilata, vaan sen voi ladata sähköiseen käyttöön tai tulostaa omalta koneelta.

Muistisairaus ja kehitysvamma selkokielellä

Lyhyt selkokielinen esite muistisairaan ja kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisesta. Esitettä voi hyödyntää esimerkiksi vapaaehtoisen perehdytyksen tukena. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

HelpAge raportti 2019: Living, not just surviving (PDF)

What older people say about their rights to social protection and social security, and to education, training, lifelong learning and capacity building.

Ikäteknologiakeskus

Ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikat

Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tästä oppaasta löytyy tietoa paikoista, joista voi saada opastusta ja neuvontaa laitteiden käyttämisen tueksi. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu

Arjen älykkäät välineet. Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi.

Kaupoissa on tarjolla vaikka minkä moisia teknisiä vempeleitä, mutta mistä tietäisi, mistä itse voisi hyötyä? Ja osaisiko niitä edes käyttää? Tämä opas esittelee tuotteita, joista voi saada apua ja tukea jokapäiväisiin toimiin. Esitellyt tuotteet ovat esimerkkejä tuoteryhmistä. 
Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu

Liite oppaaseen: Arjen älykkäät välineet

Yhteystietoluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ”Arjen älykkäät välineet” -oppaan kanssa. Luettelossa on oppaassa mainittujen ja saman tyyppisten tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien yhteystietoja. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu. 

Pankkipalvelut kuuluvat kaikille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja mitä mieltä he ovat pankkiasioinnista ylipäätään. Kysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2018 ja siihen vastasi lähes 3000 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset. Vallin Ikäteknologiakeskus . Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja siihen vastasi lähes 900 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Vanhustyön Trainee

Vanhustyön Trainee pähkinänkuoressa (PDF)

Vanhustyön Traineen yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme. 

Iloksi vanhuksille - opas hoivakodin vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa ja sopii kaikille. Jokaisella on taitoja, joita voi soveltaa vapaaehtoistoimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa. Opas on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös ikäihmisten ystävätoimintaan. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu. 

Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimalli

Opas esittelee Vanhustyön Trainee -mentorointimallin, joka on kehitetty vanhustyöhön työkokeiluun tai kesätyöhön tulevien nuorten ohjaamiseen. Mallia voi soveltaa myös muille toimialoille. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2016. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Vinkit VR-tapahtuman järjestämisestä ikäihmisille

Tässä vinkivihkossa annetaan muutamia vinkkejä VR-tapahtuman järjestämiseen. Se on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös mm. erilaisten tapahtumien järjestelyissä .

ETSIVÄN VANHUSTYÖN VERKOSTOKESKUS

Etsivän vanhustyön verkostokeskus pähkinänkuoressa (PDF)

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka tarjoaa vastauksia kysymyksiin: Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään?  Mitä se työntekijältä edellyttää?
Kortit ovat pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kehittämiä ja ne ovat osa etsivän vanhustyön työkalupakkia.

Askeleet etsivään -kortit

Puhelinsoitoilla etsivää vanhustyötä -selvitys

Vallissa on tehty selvitys kunnissa ikääntyneille soitetuista puhelinkierroksista koronakeväänä 2020. Selvityksessä kerrotaan mm. siitä, miten soittokierrokset toteutettiin ja miten ne otettiin vastaan. Selvitystä voidaan hyödyntää, kun etsivän vanhustyön käytäntöjä kehitetään.  

 
Askeleet etsivään -kortit

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla

Raportissa pohditaan etsivän vanhustyön kehittämistyötä ja hyötyjä Suomessa sekä muualla Euroopassa. Raportti on tuotettu Etsivä mieli -projektissa. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Elämänote-ohjelma

Elämänote-ohjelma pähkinänkuoressa (PDF)

Elämänote-ohjelman yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

YLÖS