Julkaisut

VALLI julkaisee oppaita ja raportteja vanhustyöstä ja sen kehittämisestä. Olemme koonneet tänne myös esitteitä ja muita materiaaleja eri toiminnoistamme. Voit ladata sähköiset pdf-versiot täältä itsellesi. Voit myös tilata painettuja julkaisuja niistä oppaista, joista painosta on jäljellä. Lähetämme tilauksesi kirjepostilla tai postipakettina. Yksittäiskappaleet toimitamme maksutta, mutta suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan ja lisäksi 5 € toimitusmaksua.

VALLI

VALLIn yleisesite (PDF)

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n yleisesite, jossa kerrotaan eri toiminnoistamme ja hankkeistamme.

VALLI - The Finnish Union for Senior Services (PDF)

What we do in VALLI – in English

Ikäteknologiakeskus

Ikäteknologiakeskuksen yleisesite (pdf)

Esitteessä kerrotaan lyhyesti Ikäteknologiakeskuksen tavoitteista ja toiminnoista.

The VALLI Gerontechnology Centre

The VALLI Gerontechnology Centre is a nationwide centre of expertise which assembles and shares information and experiences related to technology and digitalisation. Read more from our brochure (pdf).

Yli 75-vuotiaiden kokemukset digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Helsingin yliopiston toimittamassa selvityksessä kootaan yli tuhannen ikääntyneen kokemuksia digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden käytöstä. Selvitys antaa monipuolista tietoa paitsi digitaalisten sote-palveluiden myös muiden digipalveluiden kehittämiseksi.

Älyä ja iloa teknologiasta. Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena.

Tammikuussa 2023 julkaistun oppaan tarkoituksena on kannustaa ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä pohtimaan omia tämänhetkisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita teknologiaan liittyen. Opas ei tarjoa yksityiskohtaisia tuote-esittelyjä, eikä myöskään ole kaiken kattava manuaali teknologian hankintaan. Julkaisusta löytyvien hakusanojen avulla lukija pääsee kuitenkin tutkimaan itsenäisesti aihepiiriin liittyviä tuotteita. Oppaan lopussa on lisäksi yleisiä vinkkejä, jotka auttavat teknologian hankinnassa aina omien tarpeiden kartoituksesta ostotilanteeseen saakka.

Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta

VALLIn Ikäteknologiakeskus toteutti keväällä 2022 ikääntyneiden digiosallisuuden kyselyn, joka pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi (2022). Tähän pilottikyselyyn vastasi 289 ikääntyvää ja vanhaa ihmistä 56 eri paikkakunnalta.

Ikäihmisten kokemuksia digitaalisista palveluista

VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus selvitti ikääntyneiden kokemuksia digiosallisuudesta syksyllä 2021. 

Ikäystävällisyys mukaan digiyhteiskuntaan

VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja miten he kokevat pankkipalvelut tällä hetkellä. Kysely toteutettiin syksyllä 2020 ja siihen vastasi yli 2000 ikäihmistä valtakunnallisesti. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset.

Yli 75 -vuotiaiden digiosallisuus - kokemukset, tarpeet ja motivaatio

Kesäkuussa 2019 julkaistu kooste on  tiivistelmä Ikäteknologiakeskuksen selvityksestä +75-vuotiaiden digiosallisuuteen – kokemuksiin, tarpeisiin ja motivaatioon liittyen. Selvityksen toteutti SosPed säätiö kevään 2019 aikana. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin VALLIn jäsenyhteisöjen palvelutaloissa kuudella eri paikkakunnalla.

Pankkipalvelut kuuluvat kaikille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja mitä mieltä he ovat pankkiasioinnista ylipäätään. Kysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2018 ja siihen vastasi lähes 3000 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset. 

Arjen älykkäät välineet. Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi.

Kaupoissa on tarjolla vaikka minkä moisia teknisiä vempeleitä, mutta mistä tietäisi, mistä itse voisi hyötyä? Ja osaisiko niitä edes käyttää? Tämä vuonna 2018 toteutettu opas (3. paino) esittelee tuotteita, joista voi saada apua ja tukea jokapäiväisiin toimiin. Esitellyt tuotteet ovat esimerkkejä tuoteryhmistä. 
Painotuote on loppunut. Voit ladata oppaan pdf-muodossa. Huomioithan, että tiedot ovat jo osin vanhentuneet.

Ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikat

Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tästä vuonna 2018 toteutetusta oppaasta löytyy tietoa paikoista, joista voi saada opastusta ja neuvontaa laitteiden käyttämisen tueksi.

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus selvitti, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja siihen vastasi lähes 900 ikäihmistä. Raportissa esitellään kyselyn tulokset sekä palvelujen kehittäjille laaditut suositukset. 

Vanhustyön Trainee

VALLIn Trainee -toiminta nuorille (PDF)

VALLIn Trainee -toiminta yhdistää nuoret, iäkkäät sekä vanhustyöntekijät. Esitteen englanninkielinen versio: VALLI´s Trainee Activity for Young People

Fiiliskortit

Fiiliskortit on kehitetty ryhmätilanteiden alku- ja päätöstunnelmien kuvaamiseen. Niihin on painettu 58 erilaista tunnetta. Lisäksi mukana on neljä tyhjää korttia. Kortit voi tulostaa itse pdf-muotoisesta tiedostosta.

Ryhmäytymisen korttipakka

Tässä korttipakassa on tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia erilaisen ryhmätoiminnan tueksi. Harjoituksia on helppo soveltaa tarpeiden mukaan.

Työkokeilun infopohjat

Materiaali sisältää työkokeilijan tietopankin, tietoa työpaikkaohjaajalle sekä esimerkin työkokeilijan esittelystä. Työkokeilijan esittelyn voi laittaa esille esimerkiksi palvelutalon aulaan tai työntekijöiden taukohuoneeseen. Tilaa esittelypohjasta muokattava Word-tiedosto osoitteesta info[at]valli.fi

Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimalli

Opas esittelee Vanhustyön Trainee -mentorointimallin, joka on kehitetty vanhustyöhön työkokeiluun tai kesätyöhön tulevien nuorten ohjaamiseen. Mallia voi soveltaa myös muille toimialoille. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2016. 

Iloksi vanhuksille - opas hoivakodin vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa ja sopii kaikille. Jokaisella on taitoja, joita voi soveltaa vapaaehtoistoimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa. Opas on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös ikäihmisten ystävätoimintaan. 

ETSIVÄN VANHUSTYÖN VERKOSTOKESKUS

Etsivän vanhustyön verkostokeskus pähkinänkuoressa (PDF)

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä

Julkaisussa tarkastellaan etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviä ilmiöitä sekä kuvataan etsivää vanhustyötä, etsivän vanhustyön asiakkaita, järjestöjen etsivän vanhustyön asemoitumista palveluekosysteemissä ja edellytyksiä etsivän vanhustyön onnistumiselle. Julkaisu on toimitettu marraskuussa 2023.

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka tarjoaa vastauksia kysymyksiin: Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään?  Mitä se työntekijältä edellyttää?
Kortit ovat pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kehittämiä ja ne ovat osa etsivän vanhustyön työkalupakkia.

Askeleet etsivään -kortit

Puhelinsoitoilla etsivää vanhustyötä -selvitys

VALLIssa on tehty selvitys kunnissa ikääntyneille soitetuista puhelinkierroksista koronakeväänä 2020. Selvityksessä kerrotaan mm. siitä, miten soittokierrokset toteutettiin ja miten ne otettiin vastaan. Selvitystä voidaan hyödyntää, kun etsivän vanhustyön käytäntöjä kehitetään.  

 
Askeleet etsivään -kortit

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla

Raportissa pohditaan etsivän vanhustyön kehittämistyötä ja hyötyjä Suomessa sekä muualla Euroopassa. Raportti on tuotettu Etsivä mieli -projektissa. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015. 

Elämänote-ohjelma

Elämänote-ohjelma pähkinänkuoressa (PDF)

Elämänote-ohjelman yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

Elämänote-tarinat (PDF)

Elämänote-ohjelman hankkeiden työstä koostetuilla Elämänote-tarinoilla avataan, miten moninaisin keinoin ikäihmisten kotona asumista tuetaan.

Elämänote-ohjelman (2018-2021) toimintamallit (PDF)

Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat myös tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Elämänote-ohjelma-kirja (PDF)

Elämänote-kirja koostaa ohjelmakauden tavoitteet, tapahtumat ja tulokset yhteen julkaisuun. Sähköinen PDF-tiedosto on saavutettava.

Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä

Minä luen sinulle -opas

Tietoa ja vinkkejä lukuhetken järjestäjälle. Lukuhetkissä maahanmuuttajat lukevat selkokielisiä kirjoja ja lehtiä ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille.
Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Päivä vapaaehtoisena: ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä

Päivä vapaaehtoisena -toiminta on vanhusten ja maahan muttaneiden kohtaamiseen kehitetty malli. Oppaaseen on koottu ohjeita Päivä vapaaehtoisena -tapahtuman järjestämiseen niin opettajille kuin vanhusalan toimijoille. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Sinä voit olla vapaaehtoinen! Selkoesite

Esite kertoo vapaaehtoistyöstä helpolla selkokielellä ja kuvin tuetusti. Esite on kehitetty erityisesti suomen kielen opetuksen käyttöön. Tekstit ja kuvat on toteutettu yhteistyössä 10 eri vapaaehtois- ja maahanmuuttajatyön asiantuntijatahon kanssa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Liite selkoesitteeseen: Vapaaehtoinen voi tehdä monia asioita (PDF)

Sinä voit olla vapaaehtoinen! -esitteeseen kuuluva liite. Liitettä ei ole mahdollista tilata, vaan sen voi ladata sähköiseen käyttöön tai tulostaa omalta koneelta.

Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa – selkoesite

Helpolla selkokielellä kirjoitettu esite innostaa maahanmuuttajia kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Esite toimii johdantona vapaaehtoistoiminnan käsittelyyn esimerkiksi suomen kielen opetuksessa tai kielikahviloissa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Muistisairaus ja kehitysvamma selkokielellä

Lyhyt selkokielinen esite muistisairaan ja kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisesta. Esitettä voi hyödyntää esimerkiksi vapaaehtoisen perehdytyksen tukena. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

HelpAge raportti 2022: Advancing equality for older people (PDF)

Englanninkielinen raportti, jossa vertaillaan 12 maan kansallista tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Suomi on yksi raportin vertailumaista.

The report compares and critically examines the national legal frameworks on equality and non-discrimination in 12 countries. Finland is one of those countries under examination.

Tarkempi Suomen tarkastelukooste HelpAgen verkkosivuilla / Further summary of Finland on HelpAge webpage: Finland National legal study on ageism and age discrimination.

HelpAge raportti 2021: Are older people being heard? (PDF)

The impact of COVID-19 on older people's ability to exercise their voice. Findings, recommendations and key questions.

TOP