Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan – Digi arkeen neuvottelukunnan toimintakertomus on julkaistu

Valtiovarainministeriön koordinoima Digi arkeen-neuvottelukunnan työ on päätöksessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut edistää kaikkien pääsyä digiyhteiskuntaan. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on ollut neuvottelukunnan työssä aktiivisesti mukana.

Kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä vuosina 2020-2023 toimineen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Marttaliiton Marianne Heikkilä sekä varapuheenjohtajana VALLI ry:n Sari Vapaavuori. Tämän lisäksi neuvottelukunta koostui 23 muusta tutkimus-, järjestö- ja valtionhallinnon organisaatiosta.

Digi arkeen -neuvottelukunta: Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan. Logo Valtiovarainministeriö.

Neuvottelukunnan tavoitteena on ollut tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä siten, että eri väestöryhmät pystyisivät hyödyntämään niitä yhdenvertaisesti. Työllä on pyritty löytämään ja tukemaan uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. VALLI ry on varapuheenjohtajuudensa ohella muun muassa osallistanut ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä neuvottelukunnan järjestämiin pyöreän pöydän keskusteluihin.

Neuvottelukunta toteaa toimintakertomuksessaan, että ”yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa monin tavoin ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Sen lisäksi, että digitalisaatio lisää ihmisten hyvinvointia, se jättää samalla joitakuita asioiden ulkopuolelle, osattomiksi. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen digitaalisessa yhteiskunnassa on kaikkien ihmisten arjen kannalta olennaista”.

Toimintakertomus luovutettiin 8.3.2023 järjestetyssä päätösseminaarissa alivaltiosihteeri Susanna Huoviselle. Tutustu toimintakertomukseen Valtioneuvoston verkkosivuilta: Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomus 2020-2023.

Voit tutustua myös neuvottelukunnan verkkosivuihin, jonne on koottu yhteenvetoja tilaisuuksista ja pyöreän pöydän keskusteluista koko toimikauden ajalta. Digi arkeen neuvottelukunnan verkkosivut.