Kannanotto: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee huolensa vanhusten yhteisöllisen asumisen epätasa-arvoisesta kehityksestä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää tärkeänä, että kehitetään eri vaihtoehtoja ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumiseen, ja että tarjolla on laaja kirjo erilaisia palveluja. Tämä lisää samalla järjestelmän ja palveluketjun joustavuutta sekä asiakkaiden omaa valinnanvapautta. VALLI ry näkee positiivisena, että yhteisöllisyyttä kehitetään, ja asuminen sekä palvelut muovautuvat aidosti vanhojen ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan.

VALLI ry esittää konkreettisia toimia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on jäsenyhteisöjensä kanssa mielellään mukana kehitystyössä ja edistämässä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hyvää arkea, asumista sekä palveluja. VALLI ry esittää konkreettisia toimia:

  • On laadittava selkeät yhteisöllisen asumisen laatukriteerit ja kehitystyötä on ohjattava
  • Asiakaslähtöisyys ja vanhojen ihmisten tarpeet on asetettava keskiöön – ei säästöt
  • Järjestöjen yhteisöllisen asumisen ratkaisujen asiantuntijuutta ja osaamista on hyödynnettävä 
  • Alueellisiin eroihin on puututtava ja lakeja on tulkittava yhdenvertaisesti
  • Moniammatillisuus ja osaaminen otettava aidoksi voimavaraksi

VALLI ry esittää laadittavaksi yhteisölliseen asumiseen selkeitä valtakunnallisia laatukriteereitä ja yhteisöllisen asumisen potentiaalisten asukkaiden näkemysten selvittämistä sekä huomioon ottamista. VALLI ry on erittäin huolissaan siitä, että ympärivuorokautisen palveluasumisen asumisyksiköissä nyt vähennetään asiakaspaikkoja tai sijoitetaan asiakas vain velvoitteiden täyttämiseksi edullisempaan palvelun piiriin.

Liite: Tarkempia perusteluja kannanoton sisältöön

Lisätietoja:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Hanna-Leena Ojalainen
puheenjohtaja

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja