Kansalaisjärjestöjen työn ja toiminnan arvostus esiin kuntavaaleissa

Kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle, ja nyt keväällä ja alkukesästä on vielä aikaa nostaa esiin ja esitellä keskeisiä teemoja ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia kuntapäättäjiksi hakeville. Aika on poikkeuksellinen, COVID19-pandemia on edelleen vahvasti riesanamme, sote-uudistus on kesken, ja meidän järjestötoimijoiden osalta Veikkauksen rahapelituottojen tulevaisuuden taso, ja koko avustusjärjestelmän rakenne on muutosten edessä. Osaan näistä asioista kuntapäättäjät eivät voi suoraan vaikuttaa. Kuntapäättäjät voivat päätöksillään osoittaa sen, kuinka he arvostavat kuntansa järjestöjen, yhdistysten panosta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Kyse on toiminnan resurssoinnista, järjestötoimintaan sijoitetut eurot tulevat usein moninkertaisena takasin. Tarvitaan mm. tiloja ja tarvitaan euroja toiminnan mahdollistamiseksi. Järjestöjen työ on tullut näkyvämmäksi COVID19-pandemian aikana. On tehty se, mikä on ollut mahdollista näissä olosuhteissa tukea tarvitsevien auttamiseksi, ei haluta jättää ketään yksin, vaan välitetään kanssaihmisistä. Tätä järjestöjen tekemää työtä ei ole varaa menettää.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä kehitetään enenevissä määrin myös verkostomaisesti. Yhteistyön tavoitteena on useimmiten tuottaa hyvää ja parempaa elämää kuntalaisille. Hyvänä esimerkkinä tästä on VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen, Helsingin kaupungin Seniori-infon, Helsingin Diakonissalaitoksen, Käpyrinne ry:n, Mereo ry:n sekä Omakotisäätiön yhteisen kehittämistyön tuloksena syntynyt etsivän vanhustyön toimintamalli, joka voitti Talentian Hyvä käytäntö kilpailun. Yhteistyön arvoa ei voi eikä kannata mitätöidä. Tehdyt tuotokset hyödyntävät jatkossa myös muitakin kuntia ja toimijoita.

Kuntapäättäjien työtä tukemaan kannattaa hyödyntää myös jo valmiita yhteistyöfoorumeita. Kunnissa on useamman vuoden kehitetty vanhusneuvostojen toimintaa, mukaan kannattaa kutsua alueen vanhusjärjestöjen ja -yhdistysten edustajat. Paikallisyhdistyksillä on ajantasaista tietoa siitä, mitä kunnan vanhoille ihmisille kuuluu, mitä he tarvitsevat, toivovat. Tämä tieto on tarpeen päätöksiä tehtäessä, tieto kulkee neuvostotyön kautta myös muuhun hallintoon. Ketterät yhdistystoimijat taasen neuvostojen työhön osallistuessaan voivat lähteä kehittämään uusia toiminnan malleja vanhojen ihmisten tukemiseksi. Tässä yksi mahdollisuus yhteistyölle. Kehitellään yhdessä lisää! VALLIn tehtävänä on palvella ja tukea jäsenyhteisöjään ja edistää vanhojen ihmisten asemaa ja oikeuksia. Tämä toteutuu myös verkostoissa toimimisella ja niissä vaikuttamalla.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry