Käpyrinne ry uudistuu ja vahvistuu 28.2.2015

Käpyrinne ry ja Kantti ry ovat pitkäjänteisesti valmistelleet toimintansa yhdistämistä. Tällä kahden voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen yhdistämisellä vahvistetaan entisestään kansalaisjärjestön tuottamaa toimintaa ja palvelua. Yhdistymisen tuottaman synergian avulla vastataan ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin luomalla entistä paremmat mahdollisuudet ikääntyneiden ihmisten kansalais-, ja vapaaehtoistoiminnalle sekä vaikuttamis-, ja kehittämistyölle.

Yhdistämisen myötä Käpyrinne ry:n toimipisteitä ovat Käpylässä Ilmattarentiellä Käpyrinteen palvelutalo ja Töölössä Humalistonkadulla toimiva Palvelutalo Kantin Pysäkki. Molemmat toimipisteet tarjoavat kodin ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville sekä toimivat alueellisina keskuksina ikääntyville ihmisille tarjoamalla tukipalveluja, toimintaa ja vertaistukea. Kummassakin yksikössä entiset toimintamuodot jatkuvat tutuksi tulleen henkilökunnan avulla.

Uudistuneen Käpyrinne ry:n vahvuutena on laaja-alainen gerontologinen asiantuntijuus ja osaaminen. Ikääntyvien ihmisten toimijuuden ja kuntoutumisen tukeminen, ympärivuorokautisen huolenpidon, hoivan, ja saattohoidon tarjoaminen sekä muistisairauksiin, psykogeriatriaan ja monikulttuurisuuteen erikoistuminen antavat Käpyrinne ry:lle erinomaiset mahdollisuudet tukea ja auttaa ikääntyviä ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.