Kehitetään välittämisen kulttuuria

Mitä kaikkea kaunis sana välittäminen voikaan tarkoittaa? Voimme esimerkiksi välittää viestejä, puheluita tai asuntoja. VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen kolmatta kertaa järjestettävän Välittämisen päivän ydinajatuksena on välittää toisesta ihmisestä. Asia, jonka voi ilmaista lyhyesti, mutta joka on yksi ihmisenä olemisen suurimpia ja tärkeimpiä asioita.

Korona-aika on herätellyt meitä välittämisen tekoihin ja koen, että elämme tällä hetkellä monin tavoin välittämisen kulttuurin ilmapiirissä. Kunnat järjestivät keväällä puhelinsoittokierroksia iäkkäille. Myös kauppa-apua ja naapuriapua on ollut ja on edelleen laajalti tarjolla. Useat järjestöt tekevät tärkeää välittämisen työtä. Parhaillaan on myös menossa useita välittämisen teemaan liittyviä kampanjoita. Siskot ja Simot on muun muassa saanut Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen tukemana yli sata kuntaa mukaan Joulupostia ikäihmisille -kampanjaansa, johon on kutsuttu kaikki Suomen kunnat ja asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille. Lähetetty joulukortti oli viime vuonna ollut eräälle ikäihmiselle niin merkityksellinen, että hän oli ottanut kortin viereensä nukkumaan mennessään.

Omassa työssäni Elämänote-ohjelman koordinaation jäsenenä saan työskennellä itselleni tärkeiden arvoasioiden parissa. Koko Elämänote-ohjelman työn voi sanoa liittyvän välittämiseen. Eri puolella Suomea toimivat 20 hanketta tekevät työtä ikäihmisten parissa, joista useilla on haasteita elämässään ja jotka senkin vuoksi tarvitsevat erityisen paljon välittämistä. Ja tällä välittämisen työllä on todellakin merkitystä ja vaikuttavuutta. Esimerkiksi jokin aika sitten pidetyssä Fingerroosin säätiön Vakka-Suomen Löytävän vanhustyön webinaarissa saimme kuulla koskettavaa kokemustoimijan ääntä. Leskeksi jäänyt ja erilaisten haasteiden keskellä elänyt Maikki oli ajautunut päihdekierteeseen ja vähitellen menettänyt otettaan elämäänsä. Hän sai kutsun tulla mukaan Fingerroosin säätiön ylläpitämään Pilke-ryhmään. Asia tuntui Maikista kovin vieraalta ja erittäin epäluuloisena hän lupasi osallistua yhden kerran. ”Mä en millään olis aluks tullut Pilke-toimintaan. Mut jos mä sit kerran tulen”. Tulikin monta seuraavaa kertaa ja vähitellen elämään löytyi uusia merkityksellisiä asioita ja paljon toivoa. ”Vieras ihminen antaa myötätuntoa ja välittää susta. Ihan sykkyrälle menee!” Elämänotteen hankkeissa työskentelevät ovat todellisia välittämisen ammattilaisia ja viestinviejiä.

Aina asiat voisivat olla paremmin, rahakaan ei kasva puussa ja sekä valtion että kuntien talous on tosi tiukoilla, mutta yhteiskuntana olemme edelleen hyvinvointivaltio, jossa huolehditaan ja ihmisen tasolla välitetään. Moni asia on myös meidän omista pienistä teoistamme kiinni. Niin. Ne pienet teot. Minä aion välittämisen pienenä tekonani pysähdellä ulkona juttusille asuinalueeni ikäihmisten kanssa. Kysellä kuulumisia ja kuunnella. Mikä on sinun arjen pieni välittämisen tekosi?

Hyvää välittämisen aikaa ja Välittämisen päivää 27.11.!

Lisätietoja Elämänote-ohjelmasta: https://www.valli.fi/tyomuotomme/elamanote-ohjelma/

Fingerroosin säätiön Löytävän vanhustyön webinaarin materiaali: https://fingerroos.net/loytavan-vanhustyon-webinaari-jarjestettiin-4-11-2020

Siskot ja Simot Joulupostia ikäihmisille -kampanja: https://www.siskotjasimot.fi/joulupostia/

Heli Väisänen
suunnittelija, VALLI ry