Hyvät käytännöt .

Näillä sivuilla voit tutustua Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa vuosien varrella kehittämiin hyviin käytäntöihin. Ne soveltuvat käytettäväksi vanhustenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä, niin palvelutaloissa kuin erilaisissa yhteisöllisissä yksiköissä. 

Oikealla avautuvista linkeistä pääset tutustumaan seuraaviin käytäntöihin ja menetelmiin:

1. Vallin Etsivä mieli 2012-2016-projektin ja alueellisten projektien yhteistyössä laatimat menetelmät- ja mallit nyt jaossa kaikille, joita kiinnostaa kehittää ehkäisevää toimintaa ikääntyneille. Joukossa on niin välittävän verkoston, yhdessä toimimisen kuin matalan kynnyksen toiminnan tukemiseen soveltuvia menetelmiä. Myös ikääntyneiden mielen hyvinvointia kannattaa tukea. Tähän löytyy menetelmiä Mielellään -hankkeiden yhteistyössä koottuna useita helposti toteutettavia menetelmiä. Tulosta niiden esite täältä.

2. Olkkarin kahvila - Vallin Etsivä mieli -projekti ja Tampereen Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projekti laativat yhteistyössä Olkkarin kahvilan kuvauksen. Kahvilaidea syntyi ikääntyneiden tarpeista ja ajatuksesta, että kahvilaan saataisiin nuorille kesätyötä. Olkkarin kahvilan toiminta tukee eri ikäisten yhdessä tekemistä. Se on kaikenikäisten kohtaamis- ja virkistymispaikka.

3. Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyvät käytännöt 
– On koottu Vallin Etsivä mieli -projektissa vuosien 2012-2016 aikana. Ne kuvataan kaikille tutuilla kännykän toimintojen avulla. Puhelin on kaikille tuttu, sitä käyttävät kaikki ja sen avulla apu tai tuki ikääntyneille on vain soiton päässä. Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyvät käytännöt sisältää runsaasti materiaalia erilaisten verkostojen, vapaaehtoisten ja ryhmien käyttöön. Niiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista.  

4. ME yhdessä toimijat -malli
nostaa tärkeimmäksi asiakseen ikääntyneiden mielekkään arjen toteuttamisen. Mielekkääseen arkeen liittyvät olennaisesti mm. sosiaaliset kontaktit, tarpeiden mukainen tekeminen ja yksinäisyyden lievittyminen. Lue uutinen aiheesta ja tulosta Vallin jäsenjärjestön MEREOn/Vanhusten palvelutaloyhdistyksen Etsiväpiirit -projektissa kehitetty malli käyttöösi täältä.

5. Miä ite - Myö yhessä -toimintamalli kehitettiin maaseudulla asuvien ikääntyneiden kotona asumisen tueksi. Se soveltuu käytettäväksi vastaavanlaisissa toimintaympäristöissä. Miä ite - Myö yhessä toimintamalli kehitettiin Miehikkälän Ratevan hallinnoimassa samannimisessä hankkeessa vuosien 2012-2016 aikana. Lue uutinen aiheesta ja tulosta se käyttöösi täältä.

6. Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanjan malli, jossa kuvataan helposti toteutettava kyläilyn malli palvelutaloissa, senioritaloissa ja maaseudun kylillä toteutettavaksi. Lue uutinen ja tulosta malli täältä

7. Kotipirtin Olkkari- malli, jossa kuvataan Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektissa vuosina 2012-2016 kehitettyä ja ikääntyneille suunnattua matalan kynnyksen toiminta Olkkarissa Tampereen Tesomalla. Lue uutinen aiheesta täältä ja tulosta toimintamalli.

8. Vanhustyön Trainee Mentorointimalli
, joka tarjoaa osaamista nuorten ohjaamiseen vanhustyössä. Lue uutinen Mentorimallista täältä.

9. KÄKÄTE-projektissa kehitettiin Etsimme teknologiaa -, Konstikoppa® - ja Käyttäjäpaneeli -toimintamallit, joiden avulla voidaan tukea ikääntyneen omatoimista arjen sujumista ja osallisuutta, ottaa ikäihmiset ja työntekijät mukaan tuotekehitykseen ja tuottaa lisäresursseja vanhustenhuoltoon sekä tukea yritysten mahdollisuutta tarjota käyttäjälähtöistä teknologiaa vanhuspalveluihin.

10. Tietokonepiste toimivaksi – Opas palvelutaloille ja yhteisöille kuvaa, miten tietokoneen ympärille saisi enemmän eloa, miten netin hyödyt tulisivat yhä useammalle? Se on avuksi tietokonepisteiden vastuuhenkilöille sekä uusien pisteiden perustajille.

11. Vapaaehtoistoimistoiminnan kehittäminen, jossa tuodaan esiin vapaaehtoistoiminnan työmuotoja sekä toiminta- ja rekrytointitapoja. Menetelmät soveltuvat käytettäväksi erilaisissa ikääntyneiden toimintaympäristöissä.

12. Ikääntymisen resurssikeskus 
-malli, jonka avulla erilaiset vanhusten palveluyhteisöt voivat kehittää resurssikeskustoimintaa, ennaltaehkäisevää työtä ja kotona asumista tukevia palveluja.