Tietokonepiste toimivaksi .

Tietokonepiste toimivaksiOpas palvelutaloille ja yhteisöille kuvaa, miten tietokoneen ympärille saa enemmän eloa ja miten nettiä voivat yhä useammat hyödyntää? Opas on avuksi tietokonepisteiden vastuuhenkilöille sekä uusien pisteiden perustajille. Julkaisussa lähestytään aihetta seuraavin teemoin:

1. Tilannekatsaus
2. Mitä tietokoneella voi tehdä?
3. Tietokonepistettä perustamaan
      Tavoitteet
      Käyttäjät ja pisteen sijainti
      Vastuuhenkilö
      Neuvonta ja ohjaus
      Kustannukset
      Tietokonepisteen kalusteet ja valaistus
      Tietokone, näyttö ja oheislaitteet
      Ohjelmat, tietoturva ja internetliittymä.
      Käyttö
      Ylläpito
      Yhteistyö
         Vapaaehtoiset
         Oppilaitokset
         Kirjastot
         Muut neuvontapaikat
         Tiedottaminen palautteiden keruu ja käytön seuranta
4. Mahdollisia toimintaongelmia
5. Toimivia tietokonepisteitä
6. Kirjoja, verkkosivuja ja linkkejä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti toimi vuosina 2010-2014. Projektin tavoitteena oli tukea teknolgian keinoin ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. Tietokonepiste toimivaksi julkaisun kokosi Kristina Forsberg.