Yhteistyöverkostojen työpajat .

Työpaja kokosi etsivän vanhustyön tekijöitä iskemään viisaat päänsä yhteen

 

Vuoden 2018 aikana kootaan  etsivän vanhustyön tekijöistä yhteistyöverkostot, jotka tapaavat toisensa työpajoissa. Tarkoituksena on luoda yhteinen toimintamalli, jonka avulla kyetään entistä paremmin tavoittamaan, tukemaan ja osallistamaan ikääntyvää ihmistä hänen omassa luonnollisessa ympäristössään.

Ensimmäinen työpaja Kamppi-Töölö alueella pyörähti käyntiin Töölön kirjastossa tammikuussa. Yli kaksikymmentä ammattilaista eri toimijatahoilta (kunta, seurakunta, kolmas sektori ja olipa yksi yrityskin mukana) kokoontui luomaan pohjaa syvemmälle yhteistyölle.
- Kävi selville, että monipuolista  osaamista ja toimintaa on jo olemassa ja upeaa työtä tehdään monessa eri paikassa, mutta välttämättä emme tiedä riittävästi toistemme työstä, jotta yhteistyö olisi saumatonta, sanoo hankkeen vetäjä Päivi Tiittula Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskuksesta.

Toisaalta myöskään alueen ikäihmiset eivät välttämättä ole tietoisia kaikesta siitä avusta mitä olisi saatavilla. Verkostotyöpajalaiset totesivatkin, että yhtenä tavoitteena on tehdä työ näkyväksi ja ihmisten tietoisuuteen.

Miksi paikallisia verkostoja?
 
Yhteistyöverkostot kootaan nyt alkuun Kamppi-Töölö -alueella, Tampereen Tesomalla sekä Virolahti- Miehikkälässä ja näiden alueiden vanhustyön ammattilaiset kutsutaan mukaan työpajatoimintaan.  Vaikka ikäihmisten tarpeet ovat usein hyvinkin samanlaisia, niin toimintakyvyn heiketessä juuri kotiympäristö voi asettaa suurimmat haasteet selviytymiseen ja toimimiseen. Esimerkiksi lääkärissä käyminen on tyystin erilaista vilkkaassa kaupunkiympäristössä kuin rauhallisessa taajamassa: molemmissa omat haasteensa totta kai.

Yhteistyöverkostot vertailevat mitä palvelua ja toimintaa on, mitä puuttu, miten paikallisesti yhteistyötä jo tehdään ja onko  se saumatonta, miten hyvin tunnemme paikallisten ikääntyvien ihmisten tarpeet,  miten palvelu ja tuki mahdollistetaan ikääntyneille parhaiten ja tavoitetaanko eniten apua tarvitsevat. Jotta verkostojen itseohjautuva työskentely tuottaa tulosta,  on oltava selkeät päämäärä ja tavoitteet, jotta kaikilla on yhteinen käsitys, mitä työllä tavoitellemme, mitä keinoja tarvitaan ja  milloin tiedetään onnistuneemme.

Hyvät kokemukset työpajatoiminnasta nyt saatu

Tammikuussa pidetty ensimmäinen työpaja oli hyödyllinen ja toimiva tapa tutustua toistemme työhön ja työtapoihin: kaikki osallistujat olivat sen jälkeen innokkaita jatkamaan työskentelyä yhdessä. Ja tästä on hyvä jatkaa jalkautumaan alueen tapahtumiin ja kuulemaan alueen ikääntyviä ihmisiä, rakentamaan välittävää verkosta ja auttamaan ihmisiä yhdessä oikea-aikaisesti.  Seuraava Kamppi-Töölön työpaja järjestetään 23.3. klo 9-11 Töölön kirjastossa.

Tampereen Tesoma työpajatyöskentely alkaa 22.2.2018 ja Virolahti-Miehikkälässä  8.3.2018. Näihin työpajoihin kasataan parhaillaan verkostoja ja toivomme paikallisten vanhusalan toimijoiden ilmoittautuvan Päiville mukaan sankoin joukoin!  

Lisätietoja:

Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskus
Suunnittelija
Päivi Tiittula
Puh. 050 408 5088
S-posti: paivi.tiittula@valli.fi