Ikääntymisen resurssikeskus .

Ikääntymisen resurssikeskus -mallissa kerrotaan miten palvelutaloja ja kotihoitoa kehitetään niin, että ikäihmisten kotona asuminen voi toteutua mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.  Malli kehitettiin Ydin reurssikeskus -projektissa vuosina 2007-2009.  Opas sisältää menetelmiä ja ohjeita seuraavilta aihealueilta: 

Ydin -projektin esittely
Resurssikeskukset vastaavat vanhustyön haastaisiin
Arvot reurssikeskustyön pohjana

Resurssikeskustoiminnot
  Ennaltaehkäisevä toiminta
  Esivä työ
  Harraste-, kulttuuri- ja viriketoiminta
  Palveluohjaus ja -neuvonta
  Tavoitteellinen ryhmätyö
  Omaishoidon tukeminen
  Tietoyhteiskunnan palvelut
  Vapaaehtoistoiminta
  Kotona asumista tukevat palvelut
  Ravitsemustoiminta
  Kotihoito
  Päivätoiminta
  Lyhytaikaishoito
Ikäihmiset yhteisöksi
  Muutoksen toteuttaminen
  Strategisten muutosten toteuttaminen
  Yhteistoiminnallinen kehittäminen
  Yhteinen työote
  Laadun kehittäminen
  Muutoksen johtaminen
  Voimavarat


Ikääntymisen resurssikeskus -malli kehitettiin yhdessä kolmentoista (13) Vallin jäsenjärjestön kanssa. Sen kokoamisesta ja kehittämistyöstä vastasivat Satu Aalto ja Satu Marjakangas.