KÄKÄTE -Toimintamallit .

KÄKÄTE 2010-2014 -projektissa kehitettiin kolme vanhustyöhön soveltuvaa ja teknologiaa hyödyntävää toimintamallia seuraavasti:

Etsimme teknologiaa -toimintamalli. Teknologian hankinta on palvelujen tuottajille usein haastavaa. Ratkaisuista on vaikea saada tietoa, ja sopivan löytäminen on usein haasteellista. Toiminamallissa esitellään, miten Etsimme teknologiaa voidaan käyttää hankittaessa teknologista ratkaisua. Toimintamallia voivat hyödyntää kaikki teknologiaa hankkivat tahot, kuten esimerkiksi järjestöt ja järjestöpohjaiset palveluntuottajat.

Kiertävä ikäteknologianäyttely Konstikoppa®-toimintamallissa esitellään, miten kiertävä ikäteknologianäyttely kootaan ja mitä sen tilausten ja kuljetusten koordinoinnissa kannattaa huomioida. Mallia voivat käyttää ja soveltaa ikäihmisille palveluja tarjoavien tahojen lisäksi esimerkiksi vammaisille henkilöille palveluja tarjoavat tahot.

Käyttäjäpaneeli -malli. Käyttäjäpaneelit voivat olla keino kerätä ikäihmisten mielipiteitä jostakin tietystä laitteesta tai muusta teknisestä ratkaisusta. Samalla tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua tekniikkaan, jonka hankkimista mietitään tai jonka soveltumista omiin tarpeisiin halutaan selvittää. Teknologiaa kehittäville yrityksille käyttäjäpaneelit taas ovat mahdollisuus saada käyttäjien kokemuksiin perustuvaa suoraa palautetta tuotteista, mikä auttaa tuotekehitystä jatkossa.

Mallit kokosi Jaana Nykänen, Marika Nordlund, Lea Stenberg ja Kristina Forsberg

Tutustu toimintamalleihin ja lataa ne käyttöösi täältä.