Kehittyvä vanhustyö -esite .

Vallin Kehittyvä vanhustyö esitteessä kuvataan Etsivä mieli 2012-2016 -projektin ja sen yhteistyökumppaneiden (Kotipirtt iry, MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry ja Rateva ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Eläkeliitto ja Suomen Mielenterveysseura) viiden vuoden aikana ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen, välittävän verkoston toimintaan, mielen hyvinvoinnin ja erilaiseen yhdessäoloa tukevaan toimintaan kehitettyjä menetelmiä, työkaluja sekä koottua tietoa.

Avaa esite, klikkaa sen kuvia ja tulosta käyttöösi.
Voit tutustua kehittämistyön tuotoksiin myös alla olevista linkkeistä. 

Etsivä mieli -projektissa koottuja menetelmiä, tietoa ja toimintamalleja:

Avain osallisuuteen, ryhmämentelmiä ikääntyneiden ryhmille, osa 1. (2013), Etsivä mieli -projekti
Avain osallisuuteen, ryhmämenetelmiä ikääntyneiden ryhmille, osa 2. (2014), Etsivä mieli -projekti
Etsivä vanhustyö meillä ja muualla -raportti (2015), Etsivä mieli -projekti
Ideoita ikääntyneiden ryhmille - Kilpailun satoa (2014), Etsivä mieli -projekti
Vallin Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyvät käytännöt (2016), Etsivä mieli -projekti
Kotipirtin Olkkari -malli (2016), Yhressä nääs -projekti, Kotipirtti ry, Tampere
ME yhdessä toimijat -malli (2016), MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, Helsinki
Miä ite – Myö yhessä -toimintamalli (2016), Palveluyhdistys Rateva ry, Miehikkälä
Olkkarin kahvila (2016), Yhressä nääs -projekti, Kotipirtti ry, Tampere

Mielellään -hankeverkostossa koottua tietoa, työkaluja ja kehitettyjä menetelmiä: 

Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa (2014) tietoa ikääntyneiden mielenterveydestä
Seniori Hyvinvointitreenit, ryhmille  (2015)
Mun tarina ja Sun tarina (2015), helppo tarinallinen menetelmä ryhmille
Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanja (2016) vierailukulttuurin elvyttämiseen
Myönteisen muistelun kortit (2015), positiiviseen muisteluun ryhmien tai yksittäisen ikääntyneen kanssa
Vertaiskehittämisen arviointi ja malli (2016), verkostoissa tehtävän kehittämistyön toteuttamiseen
Tähän sinä voit vaikuttaa! (2016) infograafi ikääntyneiden mielenhyvinvointia tukevista asioista, juliste

Mielellään -hankeverkoston muodostivat vuosina 2012-2016 seuraavat yhdistykset ja niiden hankkeet:
Eläkeliitto, TunneMieli -hanke
Eläkkeensaajien Keskusliitto, Elinvoimaa -hanke
Suomen Mielenterveysseura, Mirakle -hanke
Valli ry, Etsivä mieli -projekti
Etsiväpiirit -projekti, MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys, Helsinki
Yhressä nääs -projekti, Kotipirtti ry, Tampere