ME yhdessä toimijat -malli .

ME yhdessä toimijat -malli nostaa tärkeimmäksi asiakseen ikääntyneiden mielekkään arjen toteuttamisen. Mielekkääseen arkeen liittyvät olennaisesti mm. sosiaaliset kontaktit, tarpeiden mukainen tekeminen ja yksinäisyyden lievittyminen. Me yhdessä toimijat -malli kuvaa ikääntyneiden palveluja tuottavan Vallin jäsenjärjestön MEREOn/Vanhusten palvelutaloyhdistyksen Etsiväpiirit -projektissa (2012-2016) kehitettyä yleishyödyllistä toimíntaa. Lue uutinen aiheesta ja tulosta malli täältä.

Esipuhe, Raija Saari
1 Lähtökohdat
2 Roolit ME yhdessä toimijat -mallissa
3 ME yhdessä toimijat prosessin eteneminen
   3.1 Perustan luominen
   3.2 Yleishyödyllinen toiminta palvelutoiminnan rinnalla
   3.3 Voimavarat ja mahdollisuudet näkyväksi sekä osaaminen käyttöön

4 ME yhdessä toimijat -ryhmien tuotoksia
   4.1 Kyläilykummit helpottamaan muuttoa uuteen ympäristöön
   4.2 Kyläilypiiri
   4.3 Kipinää arkeen toimintapisteet
   4.4 Keidaskahvit
   4.5 Muita koottuja ideoita
   4.6 Jo olemassa olevien hyvien käytänteiden levittäminen

LIITTEET
   Suunnittelukokous
   Kuukausikalenteri esimerkki
   ME yhdessä toimijat -esite
   Vuosikello
   ME yhdessä -resurssiraamit
   Osaamisen käsi

Mallin kokoaja:
Sirkku Taskinen, projektisuunnittelija
MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
Etsiväpiirit -projekti