Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanja .

Kuvattu vierailukampanjan malli sisältää perusajatukset, idean ja suunnitelmia siitä, miten kyläilykulttuuria seniori- ja palvelutaloissa voidaan toteuttaa. Malli on helppo ja käytännönläheinen, joten se voidaan ottaa käyttöön erilaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, järjestöissä ja ikääntyneiden asuintaloissa eri puolilla Suomea. Malli sopii käytettäväksi myös maaseudulla, jossa ikääntyneiden ovet ovat paremmin avoinna kuin kaupungeissa. Tulosta se käyttöösi täältä.


Mallin sisältö koostuu seuraavista osista:

HEI, NYT KYLÄILEMÄÄN!
LÄHTÖKOHDAT.
   Yhteistyön periaatteet
   Kehittäjien rooli Paas poiketen palvelutaloon yhteistyössä.
PAAS POIKETEN -VIERAILUKAMPANJAN TAVOITE.
   Mukaan tavoiteltavat kohderyhmät
   Paas poiketen palvelutaloon -vierailukampanjan malli
PAAS POIKETEN PALVELUTALOON -VIERAILUKAMPANJAN TOTEUTUS.
   Vierailut ja Reissuvihko.
   Kokemuksia vierailukampanjasta.
   Vierailukampanjan soveltamismahdollisuudet
KEHITTÄMISTYÖSSÄ KÄYTETYT LÄHTEET.
LIITTEET
   Liite 1. Alkuperäinen Paas poiketen -kampanjakutsu (EKL)
   Liite 2. Esimerkki vierailukampanjan toteuttamisen aikajanasta.
   Liite 3. Esimerkki tiedottamissuunnitelmasta.
   Liite 4. Kutsukortti vierailukampanjan infotilaisuuteen.
   Liite 5. Ilmoitustaulukutsu.
   Liite 6. Esimerkki reissuvihkon kannen saatteesta ja käyttöohjeet
   Liite 7. Esimerkki vierailukampanjan uutisesta.

Kehittämisterveisin
Anu Kuikka, Etsivä mieli -projekti
Sirkku Taskinen, Etsiväpiirit -projekti
Petra Toivonen, Johanna Vakkuri ja Marja Raitoharju Elinvoimaa -hanke
sekä mukana olleet eläkkeensaajat, palvelutaloasukkaat ja niiden henkilökunta.