Vanhustyön Trainee -mentorointimalli .

Vanhustyössä on paljon hiljaista tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi. Vanhustyö edellyttää ihmistuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatio-osaamista, ja on mitä suurimmassa määrin omalla persoonalla tehtävää työtä. Samaan aikaan työ on kiireistä ja aikaa nuorten ohjaukselle on rajoitetusti. 

Jotta työyhteisöön kertynyt hiljainen tieto ja osaaminen välittyisi nuorille työkokeilijoille, kesätyöntekijöille ja muille vanhustyöhön ensimmäistä kertaa tutustuville, Vallin Vanhustyön Trainee –projektissa on kehitetty opas nuorten mentorointiin. Käytännön töiden ja menetelmien ohjaamisen lisäksi oppaassa keskitytään vanhustyön arvojen ja työelämäasenteiden välittämisen taitoihin.

Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee –mentorointimalli -opas on suunnattu niin vanhustyön esimiehille kuin nykyisille ja tuleville mentoreille. Se on tarkoitettu käytännölliseksi oppaaksi työyhteisön kiireiseen arkeen. Mentoroinnin käsitteen avaamisen jälkeen lukija tutustuu siihen, kuka työyhteisössä sopii mentoriksi, miten mentorointi prosessina etenee, ja kuinka antaa rakentavaa palautetta. Oppaan nuoren kuvittajan Hanna-Kaarina Lassilan piirroksia voi käyttää väritystehtävinä ohjauskeskustelujen aikana.

Lataa Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimalli täältä.