Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen .

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana. Julkaisu sisältää vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja uusista työmuodoista, toiminta- ja rekrytointitavoista.  Toimintamallit tukevat toinen toisiaan ja niiden hyödyntäminen voidaan räätälöidä käytettävissä olevien tarpeiden ja resurssien mukaan.

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana koostuu seuraavista vanhustyötä tukevista kokeilluista käytännöstä:

1. Organisoitu vapaaehtoistoiminta vanhusten palvelutalossa
2. Palvelutalo alueellisena vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksena
3. Palvelutalojen vapaaehtoistoiminnan resurssikeskusten yhteistyömalli
4. Yhteisöllisyys vapaaehtoistoiminnan voimavarana
5. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen vapaaehtoistoiminnalle vanhusten palvelutalossa
6. Kumppanuus ja verkostot vapaaehtoistoiminnan tukena
7. Vapaaehtoiset ikäihmisten ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa mielenterveystoiminnassa
8. Monikulttuurisuus ja vapaaehtoistoiminta
9. Yhdistyksen ylläpitämä vapaaehtoistoiminta sairaalassa
10. Yhdistys seutukunnallisena vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä
11. Työyhteisöjen vapaaehtois- ja senioriohjelmat
12. Taide, kulttuuri ja kirjastot vanhustyön tukena
13. Ammattilaisten muodostamat auttajatiimit hyvän ikääntymisen tukena

 Vapaaehtoistoiminnan menetelmiä kehitettiin Vallin Osaajaksi työelämästä -projektissa vuosina 2009-2011. Niitä kehitettiin ja kokeiltiin yhdessä Vallin seitsemän jäsenjärjestön kanssa eri puolilla Suomea. Menetelmien kokoamisesta vastasi Jarkko Utriainen.