Etsivä mieli -projekti .

Etsivä mieli -projekti levitti ja juurrutti vuoden 2016 aikana Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyviä käytäntöjä. Projekti tarjosi tilattavaksi maksutonta koulutusta, jonka avulla järjestöt pystyivät vahvistamaan ikääntyneiden sosiaalista verkostoa, toteuttamaan etsivää vanhustyötä ja tukemaan ikääntyneiden osallisuutta. Lisätietoa Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyvistä käytännöistä oikealla olevasta linkistä ja kehittämisyhteistyössä julkaistuista tuotoksista esitteessä.

Etsivä mieli -projektin päätavoitteena oli kehittää yhteisöllisiä, välittäviä verkostoja ”ketään ei jätetä periaatteella. Tarkoituksena oli kehittää vanhuksille osallisuutta tukevia voimaannuttavia toimintamuotoja, jotka estävät syrjäytymistä, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Kehitettävät toimintamuodot tukevat ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä, mielen terveyttä, itsenäistä selviytymistä ja kotona asumista. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Projektin kehittämistyö toteutettiin yhdessä Mereon (Vanhusten palvelutaloyhdistys) Etsiväpiirit -projektin Helsingistä ja Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektin Tampereella, Palveluyhdistys Rateva ry:n Miä ite - Myö yhessä -projektin Miehikkälästä sekä muiden Vallin jäsenjärjestöjen kanssa.

Valtakunnallista yhteistyötä tehtiin Mielellään -hankekokoonpanossa. Vallin Etsivä mieli -projektin lisäksi mukana olivat Suomen Mielenterveysseuran Mirakle -hanke, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa -hanke ja Eläkeliiton TunneMieli -hanke.