KÄKÄTE-projekti .

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto toteuttivat vuosina 2010-2014 yhteistyössä viisivuotisen Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin (KÄKÄTE). Projektissa selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Hanketta rahoitti RAY.

Projektin ensisijaisina päämäärinä olivat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitettiin keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä olivat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana toimivat ikäihmisten omat mielipiteet ja tarpeet.

KÄKÄTE-projektin työtä jatkaa mm. Vallin Ikäteknologiakeskus.

KÄKÄTE-projektin julkaisuihin voit tutustua myös sivulla Julkaisut