Kelan psykoterapiatuki ei kuulu kaikille kansalaisillemme

käihmisten saatava mielenterveyspalveluita (Julkaistu Kalevassa 15.3.2015) 

Ikäihmisten mielenterveyden ongelmia ei tunnisteta riittävästi. Kokemuksemme mukaan Suomessa on ikäihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea mielenterveyteensä. Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannassa 2013 ilmeni, että kunnissa ikäihmisten mielenterveyspalvelut koetaan riittämättömiksi. Ikäihmisten pääsyä mielenterveyspalveluihin on parannettava. Kelan psykoterapiatuki pitää ulottaa myös yli 67-vuotiaille. Vanhustyön ammattilaisten mielenterveysosaamista on parannettava ja psykogeriatrisia palveluita lisättävä.

Psyykkisesti kuormittuneimpia nuorten jälkeen ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 75-vuotiaat ja vähiten 55-74-vuotiaat. Psyykkinen kuormitus lisääntyy, kun vanhetaan. Tähän vaikuttaa fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, kroonisten sairauksien ja lääkitysten lisääntyminen, yksinäisyys sekä erilaiset menetykset.

Monille riittää keskusteluapu, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Silti ikäihmisten on päästävä helpommin myös mielenterveyspalveluihin. Tarvittaessa kotiin on saatava kriisiapua helpottamaan akuutteja tilanteita. Tarvitaan myös mielenterveyttä edistäviä keinoja, kuten vapaaehtois-toimintaa, tukihenkilötoimintaa, avoimia päivätoimintapaikkoja ”Olkkareita” ja erilaisia ryhmiä.

Vähäiset ihmissuhteet, yksinäisyys ja heikko sosiaalinen pääoma lisäävät psyykkistä kuormittuneisuutta ja altistavat masennukseen. Usein heikoimmassa asemassa olevat jäävät palveluiden ulkopuolelle. He eivät välttämättä osaa hakea tarvitsemaansa apua ja tukea. Vähäisetkin ihmiskontaktit, asia, jota odottaa, luovat tulevaisuuden maisemaa.

Järjestöillä ja kunnilla on paljon osallistavaa ja mielen hyvinvointia edistävää toimintaa. Eläkeliitolla, Eläkkeensaajien Keskusliitolla, Suomen Mielenterveysseuralla, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolla, Kotipirtti ry:llä, sekä Vanhusten palvelutaloyhdistys Mereolla on Mielellään -hankeyhteistyö, jonka rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeet järjestävät muun muassa Hyvinvointipäiviä, luontolähtöistä vapaaehtoistoimintaa palvelutalossa, Käskynkkä-toimintaa, Seniori hyvinvointitreenejä, jalkautuvaa kriisityötä ja Eläköön liike ja mieli –kampanjan sekä ikäihmisten Olkkari-toiminnan.

Maria Viljanen, projektipäällikkö
Suomen Mielenterveysseura
Mirakle -hanke

Petra Toivonen, projektipäällikkö
Eläkkeensaajien Keskusliitto
Elinvoimaa -hanke

Tarja Levo, projektipäällikkö
Eläkeliitto
TunneMieli -hanke

Anu Kuikka, projektisuunnittelija
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Etsivä mieli -projekti